جلوی شائبه مهندسی انتخابات گرفته شود
جلوی شائبه مهندسی انتخابات گرفته شود

با فرا رسیدن موعد اعلام لیست نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر شنیده ها از رد صلاحیت برخی چهره های تأثیرگذار حکایت دارد. موضوعی که گفته می شود نقش نماینده مردم در مجلس نیز بی تأثیر نبوده و شائبه مهندسی انتخابات را نیز جدی تر نموده است. هر چند باید یادآور شد شورای شهر یک نهاد مردمی است و نباید با اعمال سلیقه، فضای خطی و جناحی بودن در انتخابات حاکم شود چرا که این موضوع با اصل دموکراسی در منافات بوده و اصل انتخابات را مخدوش خواهد نمود.

عصر اولین ها// با فرا رسیدن زمان اعلام نتایج لیست نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر شنیده ها حاکی از رد صلاحیت چهره های تأثیرگذار و افرادی که از شانس بالایی برای انتخاب شدن داشته اند حکایت دارد. اگر چه این موضوع شائبه مهندسی انتخابات را قوت بخشیده اما انتظار می رود تا نهادهای ذیربط به گونه ای عمل کنند تا شائبه مهندسی شدن انتخابات شوراها در جامعه تسری نیابد.

به گزارش عصر اولین ها، شنیده ها از رد صلاحیت‌شدن برخی از چهره‌های سرشناس و تأثیرگذار در انتخابات شورای شهر حکایت دارد. موضوعی که شائبه مهندسی انتخابات را قوت بخشیده و نیازمند بازنگری بیشتر و دقیق تر برای بررسی صلاحیت کاندیداها و جلب مشارکت مردمی در انتخابات است. از سوی دیگر حذف برخی چهره هایی که از کارنامه مدیریتی و رزومه مطلوبی برخوردار هستندمی تواند نوعی دلسردی در جامعه برای امیدواری به بهبود روند موجود ایجاد نماید. از این رو باید یادآور شد که با رد صلاحیت چهره های کارآمد و جلوگیری از ورود آنها به انتخابات شوراها حذف نخبگان برای ورود به عرصه خدمتگزاری را در پی دارد.

از سوی دیگر روند فعلی رد صلاحیت ها حکایت از بی نظمی در فرایند احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات آتی شورای های شهر و روستا دارد و باید وزارت کشور و سایر نهادهای ذیربط یک بازبینی جدی در رویه مذکور صورت دهند. علاوه بر این خاطر نشان می شود که شورای شهر یک نهاد مردمی است و نباید با اعمال سلیقه، فضای خطی و جناحی بودن در انتخابات حاکم شود چرا که این موضوع با اصل دموکراسی در منافات بوده و اصل انتخابات را مخدوش خواهد نمود. علاوه بر این بررسی بی طرفانه و منصفانه صلاحیت نامزد های انتخابات شوراها آزمونی برای ارزیابی مسئولیت پذیری هیات نظارت و اجرایی در این انتخابات است تا  شائبه های وابستگی به برخی جناح ها را نفی نمایند.