جنایات آل سعود و خاطره ای از سردار اسعد بختیاری
جنایات آل سعود و خاطره ای از سردار اسعد بختیاری

سایت خبری شهر اولین ها/لهراسب قلی پور لوائی : آل سعود بازتولید آل سفیان در دگردیسی نیازهای استعمار به دست نشانده ای نو و کاملاً لجام پذیر بود. این سلسله از همان آغاز تأسیس، اثبات کرد که مانع پی بردن به ذات حقیقی اسلام است. باور عمیق مسلمانان را دگر اندیشی در اسلام پنداشت. هر […]

سایت خبری شهر اولین ها/لهراسب قلی پور لوائی : آل سعود بازتولید آل سفیان در دگردیسی نیازهای استعمار به دست نشانده ای نو و کاملاً لجام پذیر بود. این سلسله از همان آغاز تأسیس، اثبات کرد که مانع پی بردن به ذات حقیقی اسلام است. باور عمیق مسلمانان را دگر اندیشی در اسلام پنداشت. هر قرائتی غیر از القائات مفتی های جنون زده ی وهابی را، الحاد تعریف کرد. کوچکترین مدارای مذهبی را – نه تنها نسبت به باورداشت تشیع – که نسبت به اعتقادات چهارگانه تسنن نیز روا ننمود.

در حالیکه مدعی مبارزه با شرک بود در نهاد خود به نام مذهب شرکی شوم را پرورش می داد که مدافع اعتقادات واپس گرایانه ی الحادی این دوده بود. انجام فرایض دینی و مناسک بر پایه ی دستورات پیامبر اسلام(ص) را بدعت گرایی نامید، هنگام اجرای مناسک، مجادله ی مذهبی را جایگزین مدارای مذهبی کرد.

با این تفاصیل اما؛ روحانیون و مدیران کاروانی کشورهای گوناگون، برای اینکه خللی در انجام آئین حج پدید نیاید، تا آنجا که ممکن بود با مسامحه از کنار سخت گیری های الحادی و نژاد پرستی های مذهبی آل سعود گذشتند. این اغماض؛ آل سعود را در تحمیل مضایق، فشارهای مرگ بار و کشتارهای مذهبی، جرّی تر کرد تا آن جا که اوج فجایع را در حج امسال بر جهان اسلام تحمیل کرد و نه تنها قلوب مسلمانان که جامعه بشری را نیز متأثر نمود. بشریت؛ بر بی کفایتی اعمال شده در حریم امن الهی، به دیده ی بهت و حیرت نگریست.

ما ایرانیان که انباشتی از فجایع وهابیت داریم، این داغ را فراموش نمی کنیم و این جرثومه ی فساد و تباهی را بابت این حماقت ادب خواهیم نمود. تأکید می شود؛ آل سعود یادش باشد ما این جنایت را حتماً پاسخ می دهیم.

برای یادآوری کینه توزی های کهنه ی آل سعود، این خاطره ی جعفرقلی خان بختیاری (سردار اسعد سوم) که ۹۰ سال پیش نوشته شده است نقل می گردد:

«دو روز قبل تلگرافی از مدینه طیبه رسید از سادات آنجا، خطاب به شاه و علما که یک ماه است در محاصره وهابی هستیم. به گنبد مطهر حضرت رسول(ص) گلوله زدند. مسجد حضرت حمزه را خراب کردند. آب و نان را به روی ما بسته اند. به ما گفته اند که باید بگوییم «لا اله اله الله» و اگر اضافه نماییم قتل عام خواهیم شد و ایضاً گفته اند تا بت های شما را در هم نشکنیم راحت نخواهیم شد. قصد بت ها قبر حضرت رسول(ص) و مصاحبین حضرت است و به ما گفته اند شما مشرک و کافر هستید. بالاخره با تمام قوا تا آخرین نفس جنگ و دفاع می نماییم. اگر مدینه را تسخیر کردند قبر حضرت را چنانچه یکصد و ده سال قبل اجداد این طایفه خراب کردند خراب کنند و شما مسلمان های دنیا به ما کمک نکنید در روز قیامت جواب خدا و پیغمبر اکرم را چه خواهید داد… به خاطر بی احترامی ابن سعود یک روز هم در تمام ایران تعطیل عمومی شد، بیرق ها را به حال عزا پایین آوردند».

منبع:
کتاب خاطرات سردار اسعد بختیاری، جعفرقلی خان سردار بهادر، به کوشش ایرج افشار، انتشارات اساطیر، چاپ سوم ۱۳۹۲ ، صص ۱۵۹ و ۱۶۰.

مرجع:ایبنانیوز