جنایت علیه محیط زیست به نام تعریض و بهسازی خیابان در مسجدسلیمان + تصاویر
جنایت علیه محیط زیست به نام تعریض و بهسازی خیابان در مسجدسلیمان + تصاویر
عملیات بهسازی و تعریض خیابان هفده شهریور در مسجدسلیمان در حالی آغاز شده که خبرها از قطع درختان در مسیر پروژه حکایت دارد.

عصر اولین ها// عملیات بهسازی و تعریض خیابان منطقه نمره چهل تا هفده شهریور مسجدسلیمان توسط شهرداری در حال اجراست. با این حال خبرها از قطع درختان چندین ساله در این مسیر حکایت دارد. درختانی که علاوه بر ایجاد فضای سبز در منطقه از جمله درختان قدیمی محسوب شده و اکنون با قطع این تعداد اصله درخت، سال ها بایستی بگذرد تا درختانی دیگر رشد نموده و کمبود سرانه فضای سبز جبران شود.

از طرفی در ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ (با اصلاحات سال ۱۳۸۸ و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۹) مقرر کرده است:‌ « به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است».

بر اساس قانون نیز، هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، حسب مورد به جزای نقدی و حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

حال باید دید اکنون که شهرداری نسبت به قطع درختان اقدام نموده، نهادهای نظارتی و مرتبط با موضوع از جمله محیط زیست تا چه اندازه نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم را صورت خواهند داد و حتی دادستان شهرستان نیز می تواند بعنوان مدعی العموم در این خصوص موضوع را بررسی نماید.