جنگ اقوام ؛ توطئه ای دیگر / پرویز دوید خسروی
جنگ اقوام ؛ توطئه ای دیگر / پرویز دوید خسروی

سایت خبری شهر اولین ها// پرویز دوید خسروی :درکشور عزیز ما به برکت وقوع انقلاب ظلم ستیزی مردم رنج کشیده از بند استثمار فراغ احوال از ازادگی در تداوم حفظ دست اوردها ومسرور ازانها وتنها تداوم این ازادگی و استقلال را در نظام اسلامی و قوانین اسلامی پنداشته و تا به امروز هم با پذیرش […]

سایت خبری شهر اولین ها// پرویز دوید خسروی :درکشور عزیز ما به برکت وقوع انقلاب ظلم ستیزی مردم رنج کشیده از بند استثمار فراغ احوال از ازادگی در تداوم حفظ دست اوردها ومسرور ازانها وتنها تداوم این ازادگی و استقلال را در نظام اسلامی و قوانین اسلامی پنداشته و تا به امروز هم با پذیرش و اطاعت از ان در فضای سیاسی اجتماعی ایجادشده روزگار میگذرانند تحول انقلابی که در روحیه و نگرش مردم عزیزما ایجاد شد با افشاگری هایی که از عملکرد نظام حاکم و ظالمی که با نام طاغوت از ان یاد میشد موجب پا فشاری و تثبیت انقلاب و دستاورد های ان شد رفته رفته با حمایتها و علاقه ای که ایران و ایرانی ازانقلاب اسلامی خود داشت ستمدیدگان دنیا نیز متوجه سر برافراشتن از یوغ ظالمان را رفته رفته شروع کردند و مظلومین دنیا یکی پس از دیگری باور کردند که چون ایران ما میشود با کفر و ظلم جنگید و پیروز هم شد استکبار که نان و دندان طمع خود را در نادانی و تسلیم و مظلومیت مردم کشور های هدف می جست نگران متحول شدن دیگر کشور ها با الهام از ایران اسلامی بود و به انحای مختلف با ترفندها و دسیسه ها وبهانه جویی ها و لشکر کشی به ایران سعی در تسلیم ایران به عقب گرد به سالهای دور و اطاعت از پادشاه جهان داشت استکبار ابتدا با فریب لشکریان ما سعی در کودتادر کشور داشت بعد از ان همه شکست و استیصال و نا کامی مستقیما با کشور عزیز ما وارد جنگ۸ساله ای شد که به تعبیر بنده بایستی جنگ سوم جهانی نام نهاده میشد که سرباز پیاد ه خود در منطقه صدام معدوم را وارد کشور ما کرد و ان فجایع را افرید بعد جنگ روانی رسانه ای را راه انداخت که به تعبیر مقام معظم رهبری به جنگ نرم نام نهاده شد بعد از ان مجددا” برتاکتیک جنگ رسانه ای با افزایش بسیار بسیار ماهواره و با استفاده از فضای مجازی و صرف میلیاردها دلار جنگ تازه ای را شروع کرد بعداز ان توسط عوامل و دست نشانده های خود کشور عزیز ما را تهدید به حمله مجدد نظامی کردو باز بر بهانه جویی های خود با طرح بهانه سلاح اتمی محور تازه ای از نبرد با ایران را باز کرد و جهانیان را به طرفداری از خود و در تقابل با ایران تحریک و بسیج کرد ایرا ن یک طرف و دنیا در مقابل ان . دم خروس   زراد خانه های خود و دیگر کشور های مدعی ایران برای همه کشور ها اشکار و بهانه جویی استکبار معلوم بود ولی وابستگی دول به استکبار مانع از پذیرش حقانیت ایرا ن از استفاده صلح امیز از یک نوع دست اورد علمی که دانشی بومی و صلح امیز بوده میشد استکبار این بار با قطع رابطه کشور مان با دنیا جبهه دیگری را گشود و طرح جدیدی را نشان کرد این بار دنیا را به عدم ارتباط اقتصادی با ایران وادار کرد و کشور ما را چون شیب ابی طا لب انقدر تحت فشار همه جانبه قرار داد تا کف گیر ما هم بالاخره کف دیگ خورد و لی همچنان پایمردی و مقاومت جانانه و اراده مردم ما خلل ناپذیر بود مردم سربلند و دلاور ما از خرد و کلان در برابر همه توطئه ها و دسیسه ها و حمله های روانی ونظامی درجنگ های نرم و سخت و تحریم وکودتا و بایکوت سیاسی و اقتصادی و جنگ ماهواره ها سربلند پایدار و مصمم وهمچنان مستقل و راست قامت ایستاده وهیچ خللی در اراده و نگرش و حفظ ارزشها و ارمان ودست اورد های انقلابشان ایجاد نشده و همچنان با رهرو و مقتدای خود سر فراز از پایمردی و استقامت خود دربخش بزرگی از اسیا صاحب نظر و قدرت نمایی میکنند امروزه پس از همه کش و قوصهای جامعه جهانی ایران بیک قدرت صاحب نظر و تعیین کننده در محافل سیاسی دنیا تبدیل و حضوربرای حل هیچ مناقشه ای بدون ایرا ن ممکن نیست

هرچه استکبار در این ۳۴ سال بر ما ستم کرد و کرد و کرد و نورد زد نتوانست تا قصد واگذاری ما به حال خودمان را کرد بجان هم افتادیم باور کنید بنده حقیر همیشه همین دغدغه را داشتم ونزدیکان و دوستان را به این نکته که اگر استکبار دست از سر ما بر دارد دوامی نخواهیم اورد مدافعان انقلاب و و دلسوخته گان انقلاب را میوه چینان و فرصت طلبان با تهمت وافترا و…….. کنارزده و کشور را چند دستگی و استقلال کشور را خدشه دار و متزلزل میکنند و بیقین اگر این روند در پیش گرفتهدرسنوات گذشته در مورد بختیاریها و هفته اخیر دراهانت به عزیزان اذرییم در کشور ادامه یابد مهار ان غیرممکن و اشوب وبلوا دامن گیر ساده لو حان در کشور میشودانسجام مثال زدنی مردم ما متلاشی و اتحاد و همبستگی ما ازبین خواهد رفت اقایان مواظب باشید

تاریخ نشان داده ایران همیشه در همه زمینه ها و شرایط سخت و طاقت فرسا برنده بوده الا از درون می باختیم دیگر دنیا مرز سیاسی ندارد وجود ابزار رسانه ای موجب کوچکی دنیا شده و کلام در خفای تو همان لحظه در گوش دشمنان ما زمزمه میشود دنیای سیاست بی پدر ومادر است هنجار و احترام و دوست و رفیق نمی سناسد روزی پادشاه ریاض سربازعربی رادر عراق وادار میکند به کشور ما حمله و تجاوز کندپادشاه غرب هواپیمای مسافربری ما را ناجوانمردانه ساقط میکند یکروز دیگرریاض به ناراضی عربستانی دیگری که شریک تجاری نفتی برادر کذایی پادشاه وقت جهان بوده سلاح و اسلحه و کشورافغانستان در غرب خودمان را هدیه میدهندسپس فردای انروز اورا در خانه اش ترور میکنند پس فردا جایزه صلح نوبل را اتفاقا به همان فرد میدهند که همان شب هواپیماهای بدون سرنشین او مردم بی گناه پاکستان را به بهانه هواداری از گماشته خود بمباران کرده بودچندین نوع ابوبکر بغدادی ساختند تا رسید به ابوبکر بغدادی این اعرابی وهابی و تشکیلات جنایتکارانه داعشی در منطقه .. اتحاد و انسجام و پیوستگی ما و موضع گیری خردمندانه مقام معظم رهبری که امام ماست مانع از حمله مجدد به ایران ما شدمقصر شما نیستید عد م اطلاع از موقعیت و وضعیت کشور موجب دامن زدن به تفرقه بین اقوام میشودیک سوال ؟ایا بشما گفته نشده که امریکایی ها کشتی های تجاری ما را در خلیج فارس خودمان بازرسی   میکردند؟ به شما گفته شده که گازوئیل ایران را با اسناد جعلی کشور ثالث بعنوان هیدرو کربور از خلیج فارس خودمان رد میکردند وتنی ۷%باج سند سازی به کشورهای یمین و یسار دیگری میدادیم ایا متوجه افت قدرت ایران زیر فشار تحریمها نبودید اگر مسولین برای پرهیز از سو استفاده های احتمالی و تشویش ودغدغه مردم کمترتاثیر تحریمها را بازگو می کردند دلیل بر بی اثری انها نبود؟ باید بخود ببالیم که با هدایت و رهبری سید فرزانه امام این امت سیدعلی مهربان امروز باهمه فشارهای اقتصادی و پایمردی و استقامت مردم یارانه بگیر و متکی به یارانه در معادلات جهانی خود بیک قطب سیاسی جهان تبدیل شده ایم روز گاران قدیم و در جنگ سرد دنیا دو سویه بود و بین امریکا و شوروی و در دو پیمان سنتو ناتو دسته بندی و تقسیم شده بود و در ان دوران و دران جنگ روانی دولتها زراد خانه ها و تکنولوژیهای نو نظامی خود را به زخ هم کشیده و عرض اندام میکردند رفته رفته این نوع جنگ زرگری به سردی گرایید و کشورجدیدی پا به عرصه سیاسی دنیا گزارد که ایران نام داشت که دارای ایدئولوژی خاصی بود که مورد پذیرش حضرات واهدافی که در سرپادشاه ریاض و پادشاه غرب طراحی و برنامه ریزی شده بود پیش نرفت رفته رفته در معادلات جهانی دنیا بسمتی رفت که ایران جای شوروی را که با تحولاتی که دردرون ان و سیاست خارجی درپیش گرفته را گرفت و امروز چینش دولتها بجای اسلحه ایدئو لوژی مدرن و بیداری حاکم شده و دنیا به سمت ایران و امریکا در نوسان است بیشتر کشورها ی دنیا از موضع گیری ها و صلابت و استقلال و عدم وابستگی ایران الگو گرفته ودر ان سمت در اردوی زر و زورهم همان سپردگان جیره خور ستم گر برای بقا زیر چتر حمایت خود پادشاه خوانده جا خوش کرده اندامروزه ایران قدرت بلا منازع سیاسی قسمتی از دنیا است شک نکنید بی جایگاه ایران در این قسمت ازخاورمیانه کاری از پیش برود به جایگاه کشور تان در محافل بین المللی بنگرید نمی دانید با هجمه وتهاجم به اقوام و قومیتها موجب تزلزل جایگاه ایران در محافل بین المللی میشوید استکبار اگرگمان این روز را میکرد ان لشکرکشی ها و ان هزینه های گزاف را صرف نمی کرد میگذاشت از طریق احمقهای صدا وسیمای ضرغامی و سرفراز بمنظور خود میرسید و لبنان دیگری را برای دنیا می ساخت جایگاه سر فرازانه خود را در دنیا قدر دانسته ما خانواده بزرگ شیعه هستیم ما امتی واحد هستیم که با امام امت اول وامام امت ثانی . خود از خیلی دروازه های خطر گذشتیم ما برای اینکه ایران کشوری ازاد شود چه بدنها داده ایم چه خطر ها کرده ایم خیلی ها بخاک افتادند تا ما ایستاده بمانیم بقاایران امروزبرپشته های اجساد اقوام ایرانیست

امروز از افق و قله های سربلندی نظاره گررسوائی خشم و یاس انها ییم انچه تاکنون در ستیز با امت اسلامی ایرانی و اسلام زدائی در اهداف استکبار برنامه ریزی و پی میگرفت استکبارقصد دارد به مثابه اندلس ایران را از اسلام و اعثقاداتش جدا کند سناریوهای مترود تکراری و بی اثری که بارها و بارها تکرار و اثری در بر نداشته و از این ببعد هم ندارد با اطمینان باید گفت غرب ایران رامی خواهد

ای وطن بوسه بر خاک مقدست می نهیم

همه وظیفه داریم از تشنج افرینی و فرا فکنی و غوغا سازی برای برجسته سازی موضوعی علیه یا برای هرکس و یا احزاب و گروهها واقوام پرهیز کنیم

متوجه باشیم هنوز بچه ها در سنگر ها ی دفاع جا مانده اند

هنوز بچه های جا مانده در سنگر ها و خاک ریز ها را میاورند ما شرمنده باز امدیم ولی انها را می اورند ما خود امدیم ولیکن بچه را لاله گون می اورند پیکر با خاک پوسیده انان را .بدن مطهر پوسیده انها را با نام و گمنام به خانه ها یمان به شهر های مان می اورند فضای کشور با عطر شهدای تفحص شده عطر اگین و مطهر و نورانی شد دفینه هایی زرین وبی قیمت وگنج های گران سنگی که یاد اور یاد یاران ان روز گاران است

یادمان و یادتان با شد هنوز پیکر شهدای خفته به خون ما در صحاری غرب کشور بر خاک وطن افتاده وهنوز تاو ان خونشان پس گرفته نشده تداوم استقلال و ازادی خون بهای شهداست   این   دست اورد رابه دشمنان مان با بی تفاوتی و تفرقه با ترفندجدید دشمن در جنگ اقوام هدیه نکنیم ۳۴سال است که ایران اسلامی بجرم استقلال و ازادی مورد غضب وتهدید و ناجوانمردانه تحریم از همه نظر قرار گرفته تهدید به جنگ تهدید به بر اندازی دخالت در امور داخلی ترور شخصیتهای سیاسی و دانشمندان علمی ادم ربائی جنگ روانی   غارت منابع و سپرده های خارجی تهدید کشور های دوست وشریکهای تجاری هجمه فرهنگی و ترویج برهنگی و فحشا   فرافکنی و فریب     افکار جامعه جهانی   اسلام ستیزی و ایران هراسی   ودشمن تراشی تهمت و افتراء و امروز هم خودمان به جان اقوام و قومیتهای با اصالت و میهنی خود افتاده و با افتراء دل انها را ریش میکنیم چقدر توطئه چقدر دسیسه چقدر دروغ و نفاق افکنی . لامذهبها خسته هم نمیشوند

واما بعد و امروزه با شبکه داخلی واتس اپ===-=–

در ایران وبه بلندای تاریخ کهن آن. قومی با پیشینه ای که به سالهای خیلی خیلی دورقبل از میلاد متکیست وجود دارد مردمانی که در گذر زمان فرازو فرود های تحسین برانگیزی داشته که مدیون استقامت و پایمردی شیرزنان و دلیر مردان سترگ وازاده ایست که حماسه ها افریدند و رشادتها برای بقا واستمرار تاریخ قوم خودداشته و داستانها و قصایص سرودند و اوازه وجودمنور وبا صلابتشان برتارک دنیای ماضی افتخا ر امیز در این زمان و در هزاره سوم همچنان میدرخشد.قوم بختیاری ازا قوام اریایی یکی از اقوامی بودند که سرزمین سرد و طاقت فرسای خود سیبری را با رنج عبور از کوههای سر به فلک کشیده قفقازترک کرده و به سمت جنوب کوچ کردند شاید که بتوان با استفاده از اب و هوای ملایم تر و استفاده از اب و خاک سرزمینهای جدید در قشلاق روزگار بگذرانندانها ابتدا در سواحل دریاچه ارومیه در اذربایجان عزیز سکنی گزیدند سپس از ان محل به سمت دامنه های رشته کوهی طویل بنام زاگرس وارد شده که   دارای ویژگیهای زیستی قابل توجهی از نظر تامین منابع معیشتی انها از همه نظر بوده که تا به امروز نیز ساکن و مالک انند

اقوام اریایی را با نام پارس نیز میخوانند دسته ای از این قوم در دامنه زاگرس میانی از کوهرنگ و دلا و کینو وتاراز واشتران کوه ومنگشت و دنا و دشتهای حاصلخیز پیرامون شرق و غرب ان را برای زندگی برگزیدند و گروهی دیگر در شوش ساکن شده و کاخ اپادانا را بنا نهادند و کاکو های شیرین زبان شیرازی نیز گروهی دیگر از این قوم هستند که سالهادر کاخ جاوید تخت جمشید زندگی وحکومت میکردند مراد و غرض توصیف تاریخ و شجره و زندگی نامه اقوام اریایی نیست فقط قصد اشاره به پیوند ها و ارتباطات دیرینه جمع بزرگی از افرادیست که در ریشه به هم تنیده و اریایی یند

بله پارسیان در شوش و شوشتر و شوشن وپارسوماش ماندند وپایه های حکومت خود را بنا و پارسوماش مهد تمدن هخامنشیان و تبلور اراده اریاییان برتسلط بر سرزمینهایی شد که وسعتی چند برابروسعت ایران کنونی بود مردمی یک دست وشجاع و دلیر که روزگار را با کار و کوشش و زحمت می گزراندند

اینان لباسی داشتند شامل شال و قبا کلاه همرنگ و هم سان گیلانی ها شیرازیها اصفهانیها بختیاری ها اذری ها جنوبیها همانند بوشهریها هرمزگانیها لباسی چون لباس ستار خان و باقر خان. سردار جنگل میرزای بزرگ و رییسعلی دلواری سردار اسطوره ای جنوب با همان شال و همان کلاه و همان قبا   مثل غرب و شرق شمالی ها وجنوبی ها ی بوشهر و بندر عباس     مثل رییسعلی عزیز دلوار ایران. همانندرییسعلی دلواری بوشهریان و بندر عباسیان وگیلانیان و اذری زبانان اذربایجان سیستانیان مشهدیان ساکنان مرو نیشابور کرد و لک و لر عزیز بوده لباسی که هنوزهم در مناسبتهایی همه ما در هزاره سوم بتن می کنیم و افتخار به ان .

نباید انتظار داشت با وجود این همه مورخ و تاریخ دان و کارشناس و کتب مستند از وقایع تاریخی فریب استکباررا بخوریم ( البته سالهاست که کارشناسان و مدعیان و تئو رسین های سیاسی کشور ما سالهاست کلاف قافیه را گم کرده اند واستکبار را که منظور شان صرفا امریکاست عامل اضمحلال ایران میدانند که اشتباه است پدر خوانده پادشاه ریاض است که در ۴ سال پیش هم در مقاله ای که در سایت وزین خبر انلاین تحت عنوان مواظب دسیسه های شورای همکاری خلیج فارس باشید اشاره شد گفته شد) بروز جنگ تحمیلی کار پادشاه ریاض بودو مستند در مقاله ای اثبات کردم این جنگ بایستی جنگ سوم لقب می گرفت ) امریکا مشاور وبادی گارد پادشاه و الان هم هست دولتی ها هم چون خانه خدا در عربستان است اصلا به دسیسه های انها همانگونه که شاه مخلوع اخر هم نفهمید از کجا خورده میترسند اشاره کنند پس از به اب و اتش زدن پادشاه ریاض در پیروزی ها و یاس در برنامه هسته ای تازه اقایان برای شان روشن شئ پشت سقوط و اضمحلال ایرا ن کیست و هنوز هم متاسفانه اصرار بر امریکا دارن که موجب خرسندی پادشاهست امروز اذری ها و دیروز بختیاریها فردا قومی دیگر ناخواسته و یا تعمدی . این راه کار جدیدی است تنها فرصت تشنج افرینی در میان مردمی است که رنج اقتصادی را با نام مقاومت بدوش کشیده ولی اشکارا دست اندکاران میلیاردی اختلاس و در مردم یاس و نومیدی ایجاد میکنند و موجب رنجش و سر درگمی انها می شوند باور اینکه کی به کیه و چی به چیه و چکنم چکنم انها باعث میشود تاب و استانه تحمل و صبوری را از دست داده و با کوچکترین جرقه ای اشوب و بلوا ایجاد نمایند و در بعضی محافل سیاسی هم توسط افراد ویا گروه ها و دستجات سیاسی باقصد اشوب و گسترش اشوب و بلوا یا باقصد خود ننمایی و تجلی . هیزم گزارده میشود اقوامی دیگر اقوام را که در معاهده های ننگین دوشی دخالت داشته و یا فلان پادشاه ازتبار و ازقومی در استانی بحرین را از وطن جدا کرد و ما الان بایستی سر مایملک خودمان در خلیج فارس چانه بزنیم ویا کوه های ارارات و کردستان و ……یعنی دسیسه هایی است که دیروز بختیاریها امروز اذری ها فردا کردهای عزیزمان پس فردا مازنی ها و الی استانهای دیگر و جنگ اقوام را دامن زده و ایران را ایرانستان خواهند کرد؟

هم تباران فهیم نگذارید خود نما ها منتظران اتوبوس بهارستان اصحاب رسانه های ماهواره ای اذری ها و بختیاری و دیگر اقوام خالص ایرانی را از بدنه ملت جدا کنند میدانید صدا و سیمای ضرغامی  انقدر به جامعه بختیاری دهن کجی کرد ه که در ۵ شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۹۲ با با گستاخی تمام مجددا این سریال موهن توهین امیز را پخش کرد   دقیقا انقدر مردم را تحریک کرد که برای اعتراض به خیابانها ریخته و مراکز صدا و سیما را تخریب کنند ولی نجابت و بزرگ منشی و دور اندیشی و درایت بختیاری مانع از هرج و مرج و حرکت انارشیستی در جامعه شد دیگرانی هم که مترصد و چشم براه این غائله بودند هیزم های تفرقه را اماده شعله ور کردن این اشوب کرده بودند هیچ وقت فکر نکنید اشوب ها و تشنجات و توطئه ها را بایستی با کودتا و یا توسط رجال شناخته شده سیاسی انجام داد همین دیروز کشور تونس را یک گاری چی دست فروش دگر گون کرد جنگ اقوام   بسیار بسیار خطر ناک تر و جبران ناپذیر تر از جنگهای پیشگفت است در جنگ اقوام عرق قومی و وحدت طوایف کوبنده و طوفنده تر است مصداق خطر جنگ اقوام را در صدر اسلام در شکستها و پیروزی های مسلمانان و کفار همه به روایت و دست نوشته شنیده اند

امروز و فردا ماهواره ها چون فتنه ۸۸ اذری ها را مانند بختیاریها حی میکنند وانها راگرامی میدارندو از دیگرا ن جدا کرده و به نوعی همه اذری ها رااز خود و مال خود میکنند و عزیز و …………… که چه نشسته اید که سرفراز نماینده دولت و از تریبون رسانه ملی جمهوری اسلامی که دانشگاه هم نامیده شده به شما توهین کرده است پس بشتابید که فردا دیر است

دولت محترم . وزارت ارشاد وکمیسیون و شورای امنیت ملی اگر به پیشگیری از هرج و مرج در کشور علاقه مند نددیر جنبیدند خصوصا ازحضرت اقا تقاضادارم به مقابله با این ترفند جدید وبه این جریان جنگ اقوام ورود نمایند و با شماتت و تنبیه عامران و عاملان ان سریال موهن و انهایی که بعد از اعتراض و کدورت مردم باز این سریال را پخش کردند و داغ مردم و عصبانیت و رنجش مردم را صد چندان کردند به شدت برخورد کنندمسولین صدا وسیما و سازندگان سریال باید رسما از جامعه بختیاری و اذری که رنجور و دل زخمی هستند و به کرامت و وجاهت و غیرت انها اهانت شده رسما عذر خواهی کنند والا اتشی را که خود افروختند دامن خیلی ها را خواهد گرفت و ان ور ابی ها هم شاه ماهی خواهند گرفت بی شک همه اذعان دارند نگذارید ماهواره ها چون اتفاقات گذشته شما ها را مجبور به پیگیری موضوع و یا جریانی بنمایند یقین بدانید این حق جوامع اذری و بختیاریست که از حقوق و معصومیت واصالت خود دفاع کند و مسولیت عواقب ناشی هم بعهده مسببین ماجرا ساز و غائله ساز میباشد خاطر نشان میکنم اذری ها و بختیاریها همیشه هم دوش دیگر اقوام تا کنون در سنگر دفاع از کیان اسلامی با رشادتها و شهادتهادرتحمل اقتصاد دفاعی و تحریمها درحفظ ارزشها در التزام عملی و حمایت از ارمانهای انقلاب گوش بفرمان حضرت اقا در مقابل استکبار ایستاده اند ولی انتظاراهانت به کرامت وانسانیت خود که به تمسخر و افترا چند نادان وجغله صفت عنوان شده را نداشتند این در حوزه توجهات و عنایات و صیانت از شان و ابروی امت اسلامی حضرت اقاست که انتظار میرود بشدت مردم عصبانی و رنجیده بختیاری و ادری رابا تنبیه مسببین تسکین دهند

استکبار هزار راه نرفته و رفته را پیمود ولی مانع اتحاد و اتفاق و همدلی و وحدت ملت ایران نشد امروز جنگ اقوام را پس از جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ اقتصادی رو نمایی کرد و جالب تر از همه خواب خرگوشی کارشناسان مسائل سیاسیی مسولین نظام اداره امنیت کشور نمایندگان مردم همه و همه علی رغم تظاهرات خود خوش برخی جوانان احساساتی بی تفاوت از جریان و توطئه ای دیگر نظاره گر این ترفند اخیر و نفاق جدید در کشوربودند برای من عجیب بود درست است که زمستان خواب سنگین می اورد قهرا” لازم دیدم با نگارش این عریضه غافلان خفته را از بروز جنگی دیگر وبازگشایی محور عملیاتی دیگری در داخل کشور بعد ازرتق و فتق بهانه حل و ممانعت ایران به دست یابی به بمب هسته ای بیدار نمایم والسلام

پرویز دوید خسروی بختیاری از مسجد سلیمان کانون تمدن پارسوماشیان ایل بختیاری