جوابیه روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان در پاسخ به مطلب «رعایت تشریفات قانونی یا تصرف غیر مجاز اموال دولتی»
جوابیه روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان در پاسخ به مطلب «رعایت تشریفات قانونی یا تصرف غیر مجاز اموال دولتی»
جوابیه روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان در پاسخ به مطلب مندرج در آن پورتال خبری با موضوع " رعایت تشریفات قانونی یا تصرف غیر مجاز اموال دولتی":

عصر اولین ها// روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان در پاسخ به مطلب مندرج در پایگاه خبری عصر اولین ها با موضوع ” رعایت تشریفات قانونی یا تصرف غیر مجاز اموال دولتی” ارسال شده که به شرح زیر می باشد:

به اطلاع عموم می رساند در خصوص ملک مورد اشاره در پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان به آدرس https://asremasjedsoleyman.ir/?p=21323 پس از انتشار اطلاعیه مزایده در سایت رسمی اعلان مزایدات دانشگاه علوم پزشکی اهواز و درنظر گرفتن زمان چند روزه به متقاضیان جهت تکمیل مدارک لازم و ثبت نام در سامانه ی مذکور، و پس از طی نمودن تشریفات قانونی مزایده ملک مورد اشاره با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه علوم پزشکی و طی نمودن تشریفات اداری و اخذ نظر هیات کارشناسان خبره دانشگاه علوم پزشکی، به بالاترین رقم پیشنهادی و پس از انعقاد قرارداد بصورت اجاره واگذار شد ، لازم با ذکر است روال قانونی اجاره ملک تماما اجرا و هیچ یک از مراحل واگذاری ملک مورد اشاره حذف نگردید ؛ لذا  مقتضی است این جوابیه، طبق  ماده ۲۳ قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی در آن پورتال خبری درج گردد.