جولان بازنشسته ها در صنعت خوزستان و تغییرات ” آبشاری”مدیران در فولاد اکسین
جولان بازنشسته ها در صنعت خوزستان و تغییرات ” آبشاری”مدیران در فولاد اکسین

شرکت فولاد اکسین یک مرکز اقتصادی خصولتی محسوب می‌شود که در ظاهر به‌ غیر از فعالیت تولیدی متاسفانه گریبانگیر فعالیت سیاسی نیز گردیده است. بعد از اینکه حکم برزو صالحی بعنوان مدیر عامل شرکت فولاد اکسین ملغی گشت، بلافاصله کسری غفوری مدیر عامل جوان و کنونی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد به مدیریت شرکت فولاد […]

شرکت فولاد اکسین یک مرکز اقتصادی خصولتی محسوب می‌شود که در ظاهر به‌ غیر از فعالیت تولیدی متاسفانه گریبانگیر فعالیت سیاسی نیز گردیده است.

بعد از اینکه حکم برزو صالحی بعنوان مدیر عامل شرکت فولاد اکسین ملغی گشت، بلافاصله کسری غفوری مدیر عامل جوان و کنونی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد به مدیریت شرکت فولاد اکسین خوزستان معرفی شد، اما پس از یک روز با ساز مخالفت گروهی از نمایندگان مجلس و دعواى سهامداران مواجه گشت و در نتیجه هیات مدیره این شرکت مجددا گزینه سومی بنام اسماعیل کروشاوى برأى یک ماه انتخاب کرد!

از سویی دیگر بی ثباتی در مدیریت این شرکت صنعتی و همچنین تبدیل کردن آن به حیات خلوت گروهی از نمایندگان مجلس و لابی های سیاسی و انتصاب افراد بازنشسته که خود مجلس شورای اسلامی رای به عدم بکارگیری آنها در بدنه دولت دارد آنهم بعنوان هیات مدیره برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی است،اذهان را بدین سمت وسویی سوق می دهد که بکارگیری اینگونه افراد که هنوز با اندیشه ها و تفکرات سنتی قدیمی دست و پا می زنند و از ابداعات و ابتکارات نوین و مدرن روز به دور هستند، تغییرات آبشاری را در مجموعه ای که دارای نیروهای جوان و متخصص و با انگیزه و رو به جلوست، موجب نگرانی آنها و سرگردانی وآشفتگی افکار عمومی بشمار می رود.

در این اوضاع بد و نابسامان اقتصادی، چرا و بر اساس کدام قانون مدون این اتفاقات باید روی سر مدرنترین شرکت فولادی خاورمیانه و نگین فولاد ایران،آوار شود و در این برهه ی حساس وکلیدی از زمان اقتصاد کشور، چه کسی پاسخگو است و از سویی کدام شخص، مسئولیت تعطیلی احتمالی این شرکت را در آینده ای نزدیک برعهده خواهد‌گرفت.؟!

این تغییرات را به این دلیل می‎توان انتخاباتی دانست که یکی از نمایندگان اهواز در مجلس در روز استضیاح وزیر رفاه و کار و امور اجتماعی حکم انتصاب یکی از دوستانش را گرفت.!

آیا وقت آن نرسیده درسالی که مقام معظم رهبری سال اقتصادی کشور را به کالای ایرانی اختصاص دادند،دست کسانی که از بیرون شرکت درحال دخالت درعزل و نصب ها هستند را باید کوتاه کرد و کار را به نیروی جوان و کاردان سپرد؟

شرکت صنعتی فولاد اکسین که تنها تولید کننده ورق عریض فولاد در خاورمیانه محسوب میشود، تاکنون بدلیل دخالت برخى نمایندگان مجلس و سیاسیون در انتصابات سفارشى و امور بازرگانى وبازار یابی این شرکت، دچار معضلات فراوانى گردیده که ورود دستگاه هاى نظارتى را به منظور جلوگیرى وممانعت از این دخالت ها را مى طلبد.