حجت الاسلام امینی:تریبون نماز جمعه به ناکارآمدی ،کارآمدی، آسفالت خیابان ها،با پنج ماه حقوق نگرفتن کارگران کار دارد
حجت الاسلام امینی:تریبون نماز جمعه به ناکارآمدی ،کارآمدی، آسفالت خیابان ها،با پنج ماه حقوق نگرفتن کارگران کار دارد

شهر اولین ها//نماز جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام امینی برگزار شد. حجت اسلام امینی درابتدا همه مردم راه به گره گشایی از مردم و تقوا الهی دعوت کرد و به ولایت پیامبر اکرم اشاره کرد:همه میدانیم یک روز یک منجی خواهد آمد و همه زیر نظر یک سرپرست در غیبت هستیم و این […]

شهر اولین ها//نماز جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام امینی برگزار شد.

حجت اسلام امینی درابتدا همه مردم راه به گره گشایی از مردم و تقوا الهی دعوت کرد و به ولایت پیامبر اکرم اشاره کرد:همه میدانیم یک روز یک منجی خواهد آمد و همه زیر نظر یک سرپرست در غیبت هستیم و این ولایت فقیه است.
و میرسیم به خمس که راجب آن آیه داریم که میفرماید:بدانید هرآنچه مغتنم میگردید به خمس تعلق میگیرد.

حجت الاسلام امینی افزود:نمیشود بنشینیم و در ایام غیبت دست روی دست بگذاربم که بشود کشورهای اسلامی درحال حاضر،وقتی که عقلها و دلها از بهترین انسان ها پاک شود همین میشود.

خطیب جمعه مسجدسلیمان ادامه داد:رهبر عزیز ازاول مذاکرات گفت من خوشبین نیستم،رهبری عزیزی که دلسوز است،رهبر عزیز ی که در ماه رمضان اشاره کرد جنگ ما جنگ خندق است،رهبر عزیز که کلماتی مثل نفوذ و اقتصاد مقاومتی گفت:اگر مردم به هم کمک کنند شکست ناپذیر خواهیم بود.
وی با اشاره به وجود رهبری افزود:ممنونیم و این آرامش را مدیون وجود رهبر عزیز و مدبر هستیم و مدیران کشور بعد از کودتا ثابت کردند که فرصت طلب نیستیم.

وی با بیان اینکه دفترهای امام جمعه با انتخابات کاری ندارد افزود:تریبون نماز جمعه به ناکارآمد،کارآمدی،آسفالت خیابان ها،با پنج ماه حقوق نگرفتن کارگران کار دارد و بارها به لباس پرغیرت بختیاری اشاره کردیم و نماز جمعه قرارگاه ایمان وبصیرت است.
به دولت عرض میکنم فضا را برای حضور جوانان در فضای اقتصادی آماده کنید و از حقوق های نجومی جلوگیری کنیم وقتی که در شرکت نفت گچساران ۴۶میلیون حقوق میگیرند اما حقوق کارگران چند ماه پرداخت نشده است.

حجت الاسلام امینی در پایان تصریح کرد:وقتی از نماینده میگوید از بیست درصد ظرفیت رغیب استفاده میکنم و این برادری را افزایش میدهد،اساس کار امام جمعه فرهنگی است،وظیفه دارم به نهضت خیرین دامن بزنم.