حدود ۷۰ روستای مسجدسلیمان فاقد شبکه آبرسانی هستند
حدود ۷۰ روستای مسجدسلیمان فاقد شبکه آبرسانی هستند

شهر اولین ها//صالحی گفت:حدود۱۳۰روستا نیز شبکه آبرسانی دارند اما این روستاها معمولا هر دو روز یکبار آنهم بصورت نوبتی برای چند ساعت آبرسانی می شوند. به گزارش شهر اولین ها بهروز صالحی رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی مسجدسلیمان از کاهش بودجه این اداره در سال گذشته خبر داد و گفت:اداره آبفا روستائی مسجدسلیمان در […]

شهر اولین ها//صالحی گفت:حدود۱۳۰روستا نیز شبکه آبرسانی دارند اما این روستاها معمولا هر دو روز یکبار آنهم بصورت نوبتی برای چند ساعت آبرسانی می شوند.

به گزارش شهر اولین ها بهروز صالحی رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی مسجدسلیمان از کاهش بودجه این اداره در سال گذشته خبر داد و گفت:اداره آبفا روستائی مسجدسلیمان در سال ۱۳۹۴ بطور کلی نادیده گرفته شد  و درسال  گذشته کل بودجه ای که به این اداره تخصیص داده شد ۵۴ میلیون تومان بود در حالی که سالهای قبل از آن حداقل بودجه ما یک میلیارد تومان بوده است.

وی افزود:در سال ۱۳۹۴ هیچ پروژه عمرانی برای آبفا روستایی مسجدسلیمان تعریف نشد و تنها ۵۴ میلیون تومان بودجه برای تکمیل یک پروژه آبرسانی که از قبل اجرا شده بود اختصاص داده شد.
صالحی ادامه داد:یکی از مهمترین مشکلات ما عدم اختصاص بودجه برای نگهداری تجهیزات آبرسانی است.تا سال ۱۳۹۱ بودجه ای تحت عنوان تعمیر و تجهیز تاسیسات آبرسانی در اختیار داشتیم  که متاسفانه پس از آن سال این بخش از اعتبارات حذف و تامین هزینه نگهداری تاسیسات تولید آب برعهده خودمان گذاشته شد.
وی اضافه کرد:هزینه نگهداری تاسیسات باید از محل درآمد فروش آب تامین شود در حالی که هزینه نگهداری تاسیسات و درآمد حاصل از فروش آب با یکدیگر همخوانی ندارد و این درآمد جوابگوی هزینه نگهداری سیستم ها نیست و حذف این بخش از اعتبارات مشکلات عدیده ای را برای ما ایجاد کرده است.
صالحی با بیان اینکه اکثر تاسیسات آبرسانی روستاها قدیمی و فرسوده است تصریح کرد:با توجه به اینکه تاسیسات آبرسانی روستاهای مسجدسلیمان قدیمی و فرسوده است انتظار می رود هرساله اجرای پروژه ای عمرانی در این بخش در نظر گرفته شود تا بتوانیم وضعیت آبرسانی به روستاها را سر و سامان دهیم.
رئیس اداره آبفا روستایی مسجدسلیمان عنوان داشت:حدود ۷۰ روستای مسجدسلیمان فاقد شبکه آبرسانی هستند و این روستاها بوسیله تانکر آبرسانی می شوند, حدود۱۳۰روستا نیز شبکه آبرسانی دارند اما این روستاها  معمولا هر دو روز یکبار آنهم بصورت نوبتی برای چند ساعت آبرسانی می شوند.
صالحی با اشاره به مشکلات موجود در بخش انتقال آب به روستاها اظهار داشت: برخی ایستگاه های پمپاژ برق ندارند و باید بوسیله ژنراتور کار کنند که تامین سوخت ژنراتور هزینه های زیادی برای ما دارد, همچنین برخی ایستگاه های پمپاژ با کاهش یا افزایش سطح آب باید چند کیلومتر جابجا شوند.
وی افزود:پراکندگی و اختلاف ارتفاع روستاها یکی از دلایل توزیع آب براساس  نوبت بندی است که در صورت تامین بودجه مورد نیاز و استقرار تجهیزات آبرسانی و تولید مداوم آب  مشکل  توزیع آب نوبتی در روستاها رفع شود.
صالحی با بیان اینکه آب به میزان کافی در اختیار داریم اما برای تولید و انتقال آن مشکل داریم عنوان داشت:در منطقه جریک سطح آب چاهها به حداقل رسیده و در صورتی که تاسیساتی در کنار رودخانه کارون داشته باشیم می توانیم منطقه جریک و تاچکر را به طور دایمی  و بصورت پایدار آب رسانی کنیم.
رئیس اداره آبفا روستایی مسجدسلیمان یادآور شد:خشک بودن مناطق روستایی ما و نبود چشمه و آب های سطحی موجب شده تا روستائیان آب مورد نیاز احشام خود را از همین آب شربی که بوسیله تانکر یا شبکه آبرسانی برای مردم روستا اختصاص می یابد تامین کنند./آسماری