حرکت رونالدینیویی نماینده مسجدسلیمان در سفر وزیر ارشاد به خوزستان +عکس
حرکت رونالدینیویی نماینده مسجدسلیمان در سفر وزیر ارشاد به خوزستان +عکس
مصوبات سفر اخیر وزیر ارشاد به خوزستان نشان می دهد که با پیگیری های نماینده مسجدسلیمان، مبلغ حمایتی 2 میلیارد ریال به یک موسسه با دامنه فعالیت ایذه و باغملک صورت گرفته است.

عصراولینها// اخیراً نامه ای از طریق روابط عمومی دفتر نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس منتشر شده که مصوبات سفر وزیر ارشاد به خوزستان را روایت می کند. صرفنظر از عمده مصوبات و حمایت مالی از هنرمندان و خبرنگاران حوزه انتخابیه، پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال معادل ۱۵ میلیون تومان به هنرمندان شهر لالی از موارد قابل تأمل این نامه است. موضوعی که انتظار می رفت با توجه شأن و جایگاه هنرمندان و جامعه فرهنگ شهر لالی مبالغ قابل توجهی را مصوب کند اما همین مبلغ ناچیز و اندک بعنوان یک اقدام شاخص و برجسته بصورت گسترده منتشر می شود.

از دیگر موارد قابل تأمل این نامه، مصوب نمودن پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال به یک موسسه فرهنگی هنری است که پیگیری ها نشان می دهد دامنه فعالیت این موسسه در حوزه ایذه و باغملک است. موضوعی که در صورت صحت آن باید از نماینده مردم مسجدسلیمان پرسید که با توجه به فعالیت گسترده موسسات و انجمن های فرهنگی و هنری مختلف در حوزه انتخابیه بویژه مسجدسلیمان آیا بهتر نبود تا همین پیگیری و مبالغ به موسسات شهرستان تخصیص یابد؟ آیا این تبعیض و پیگیری امور برخی موسسات خارج از حوزه انتخابیه جای پرسش برای شهروندان و جامعه هنری ایجاد نمی کند؟

امیدواریم پاسخ موجهی به این ابهام ارائه گردد تا حداقل علت پیگیری های اختصاصی برای اعتبارات مالی به موسسات خارج از منطقه مشخص گردد که در مقایسه با جامعه هنری حوزه انتخابیه از جمله شهر لالی مبالغی شاخص تر اختصاص یافته است.