حرکت نمادین اساتید دانشکده سما واحد مسجدسلیمان در کاشت دانه های بلوط
حرکت نمادین اساتید دانشکده سما واحد مسجدسلیمان در کاشت دانه های بلوط

سایت خبری شهر اولین ها// با توجه به نابودی جنگلهای درختان بلوط رشته کوه های زاگرس ،اساتید دانشکده سما واحد مسجدسلیمان در یک حرکت نمادین فرهنگی و طبیعت دوستانه در روز جمعه مورخ ۹۴/۹/۲۷ اقدام به کاشت دانه های بلوط در کوه های سلسله جبال زاگرس نمودند. بیاییم تا در مسافرت ها و گردش هایمان […]

سایت خبری شهر اولین ها// با توجه به نابودی جنگلهای درختان بلوط رشته کوه های زاگرس ،اساتید دانشکده سما واحد مسجدسلیمان در یک حرکت نمادین فرهنگی و طبیعت دوستانه در روز جمعه مورخ ۹۴/۹/۲۷ اقدام به کاشت دانه های بلوط در کوه های سلسله جبال زاگرس نمودند.
بیاییم تا در مسافرت ها و گردش هایمان همانطور که از طبیعت استفاده میکنیم کاری کنیم تا این زیبایی ها برای فرزندانمان هم باقی بماند.