حضور یک خوزستانی درفدراسیون بدمینتون کشور
حضور یک خوزستانی درفدراسیون بدمینتون کشور
رییس سابق هیئت بدمینتون خوزستان به عنوان رییس کمیته پیشکسوت فدراسیون کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی محمدرضا پوریا رییس فدراسیون بدمینتون کشور، داریوش فروغی به عنوان رییس کمیته پیشکسوتان این فدراسیون معرفی شد.

فروغی یکی از نخستین ملی پوشان بدمینتون کشور و استان است که درسال ۱۳۵۳ دربازی‌هایی آسیایی حضور داشت.

فروغی علاوه حضور موفق در عرصه مربیگری، بیش از ۱۲ سال ریاست هیئت بدمینتون خوزستان را برعهده داشته است.

ریاست اداره ورزش وجوانان مسجدسلیمان، معاونت اداره کل ورزش وجوانان استان و عضویت کمیته فنی فدراسیون بدمینتون کشور از دیگر سوابق ورزشی داریوش فروغی است.

داریوش فروغی درسال ۱۳۳۲ درشهرستان مسجدسلیمان بدنیا آمده آست