حکایت سازمان نظام پزشکی غیرپاسخگو در مسجدسلیمان
حکایت سازمان نظام پزشکی غیرپاسخگو در مسجدسلیمان
در اولین هدف سازمان نظام پزشکی آمده است .تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی .

در اولین هدف سازمان نظام پزشکی آمده است .تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی .

پزشک جوانی که می خواهد در آینده سالها به مردم این مملکت خدمت کند وقتی اصول اولیه  اخلاقی وحفظ ارزشهای اسلامی که برای بانوان همانا حجاب است رعایت نکند، وبا پخش موسیقی مبتذل در هنگام عمل در مطب به این ادعا برسد واظهار نماید که اینجا ملک شخصی من است وبه کسی مربوط نیست وپس از دریافت هزینه های لازم با توهین وبی احترامی بیمار مسن خودرا از مطب بیرون می راند، این کدام ارزش هاست که مدیریت نظام پزشکی مسجدسلیمان از پزشک خاطی که قصور آن در پزشکی قانونی محرز شده دفاع می نماید ؟

اگر پزشکی قانونی را قبول ندارید چرا از آنها استعلام می خواهید ؟وبیمار شاکی را در پیچ وخم ادارات ونیروی انتطامی سرگردان می کنید.در هیات بدوی وانتطامی سازمان نظام پزشکی مسجدسلیمان وقتی  رئیس این سازمان با پزشک خاطی رفت وآمد خانوادگی دارد وپرونده قصور پزشک را غیابا بدون حضور شاکی به صورتی مطرح نماید که قصورپزشکی صورت نگرفته وحتی کوچکنرین تدکری درخصوص حفظ واحترام بیمار ورعایت شئونات لازم به وی ندهد چگونه ما می توانیم اهداف عالیه اسلامی را در نظام پزشکی این شهر باور کنیم ؟

دربند دیگر اهداف این سازمان حفظ وحمایت از حقوق بیماران مطرح می شود که متاسفانه در مسجدسلیمان بر عکس وحفظ وحقوق پزشک خاطی در الویت قرار دارد .در رفت وآمد های چند ماهه دراداره سازمان نظام پزشکی مسجدسلیمان که  یک نفر پرسنل  دارد هرگز رئیس این سازمان را نخواهی دید واین را باید سازمان نظام پزشکی استان پاسخگو باشد که اگر خدمتگرار مردم هستید واز بیت المال حقوق می گیرید چرا حقوق بیماران را ضایع می کنیدوبه شاکی پاسخگو نیستید؟مسئولین محترم نظام پزشکی استان خوزستان توجه داشته باشند برای پیگیری یک پرونده شاکی در نظام پزشکی مسجدسلیمان بعد از حدود ۱۰ ماه چرا این پرونده جهت رای نهایی  به نطام پزشکی استان ارسال نشده ؟وبیمار را اجبارا وادار به پرداخت هزینه های سنگین پیگیری نمایید. شاید بیمار توانایی پرداخت این هزینه ها رانداشته باشد باید حق او پایمال گردد؟یا خدای نکرده هدف شما این است که اینگونه شکایات را مختومه نمایید .

آیا سازمان نظام پزشکی مسجدسلیمان تاکنون گزارشی مبنی بر نظارت بر تعرفه های پزشکی در بخش غیر دولتی واقداماتی از قبیل خدمات امدادی ،بهداشتی ودرمانی را هنگام حوادث غیر مترقبه  به اهالی این شهر ویا رسانه ها اعلام نموده است ؟بعضا مشاهده می شود فارغ التحصیلان جدید گروه پزشکی خصوصا رشته دندانپزشکی بدون تجهیزات ولوازم کامل پزشکی اقدام به تاسیس  مطب نموده اند .

از مسئولین محترم نظام پزشکی استان وهمچنین فرماندارعزیز ودادستان گرامی درخواست میشود جهت رسیدگی وحمایت از حقوق بیماران به سازمان نظام پزشکی در مسجدسلیمان توجه بیشتری مبذول نمایند .

والسلام

علی عظیمی کیا عضو جامعه اسلامی فرهنگیان خوزستان

  • منبع خبر : صدای نفتخیز