خدمتگزاران واقعی مسجدسلیمان چه کسانی هستند ؟
خدمتگزاران واقعی مسجدسلیمان چه کسانی هستند ؟

سایت خبری شهر اولین ها// پریسا خلیفه زاده : درست است که منابع کلان خدادادی منجر به پبچیدن نسخه نهایی رفع محرومیت های مسجدسلیمان نشده است و چه بسا این مسئله دارای مصادیق ملی و حتی بین المللی ست،لکن عدم استفاده از همه ظرفیتها و پتانسیلهای طبیعی و انسانی شهرستان توسط اشخاص ایجاد و تداوم […]

سایت خبری شهر اولین ها// پریسا خلیفه زاده : درست است که منابع کلان خدادادی منجر به پبچیدن نسخه نهایی رفع محرومیت های مسجدسلیمان نشده است و چه بسا این مسئله دارای مصادیق ملی و حتی بین المللی ست،لکن عدم استفاده از همه ظرفیتها و پتانسیلهای طبیعی و انسانی شهرستان توسط اشخاص ایجاد و تداوم داشته است، پس توسط اشخاص در یک پروسه قابل رفع است، مشخصا بسیار ایده آل بنظر می آید اما آیا وقتش نرسیده این ایده آل با انتخاب اصلح، تحقق یابد؟
به صرف اینکه نسخه نهایی صادر نشده است نمیشود نومیدانه،منفعل ومطابق با یک قرن پیش،فاکتورهای محرومیت را برشماریم وظایف کلی اعضای پارلمان صرفا قانونگذاری نیست ،چنانچه همین فرآیند استفاده بهینه از پتانسیل ‌های متعدد،در عملکرد نمایندگان لحاظ شود و رفاه و امنیت و چه… و چه… درسطح ملی تغییر یابد،به  همان آگاهی مورد نظر روشنفکران منجر و منتهی به تغییرات کلان در سطوح شهرستانهایی همچون مسجدسلیمان خواهد شد.

به هر روی مطالبی از این دست،هم نیاز به بررسی همه جانبه و هم جوانب محدودتر دارد که قطعا اطاله کلام از حوصله این مقال خارج است. خدمتگزاران واقعی، در اندیشه و عمل دارای پیشینه ایی روشنند،خدا کند این خدمتگزار همان باشد که خردگرایی شهروندان محروم را با کمک های مالی و…..متوقف نکند و بعداز بالا رفتن از شانه های محرومین آنها را به سخره نگیرد.