خرید 2،200 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان اندیکا
خرید 2،200 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان اندیکا

شهر اولین ها//مدیر جهاد کشاورزی اندیکا از خرید تضمینی دو هزار و ۲۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان خبر داد. به گزارش شهر اولین ها ، بهنام القاسی گفت: عملیات برداشت محصول گندم این شهرستان از اواخر اردیبهشت آغاز و تا پایان خرداد ادامه داشت. وی افزود: دو هزار و۲۰۰ تن گندم […]

شهر اولین ها//مدیر جهاد کشاورزی اندیکا از خرید تضمینی دو هزار و ۲۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان خبر داد.

به گزارش شهر اولین ها ، بهنام القاسی گفت: عملیات برداشت محصول گندم این شهرستان از اواخر اردیبهشت آغاز و تا پایان خرداد ادامه داشت.

وی افزود: دو هزار و۲۰۰ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری و با توجه به بافت اجتماعی خاص منطقه تقریبا همین مقدار نیز برای مصرف و بذر سال زراعی آینده توسط کشاورزان ذخیره شد.

مدیرجهادکشاورزی اندیکا اظهار کرد: از ۱۰هزار هکتار گندم کشت شده،شش هزار هکتار قابل برداشت بود که محصول سه هزار هکتار خریداری و مجصول سه هزار هکتار دیگر نیز توسط کشاورزان برداشت و نگهداری شد.

وی در پایان گفت: در سال جاری به دلیل خسارت توفان و سیل از اراضی گندم و چهار هزارهکتار از اراضی جو و۱۶۰هکتار از اراضی کلزا این شهرستان غیر قابل برداشت شد که انتظار داریم صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت بررسی و پیگیری این مساله و کمک به کشاورزان خسارت دیده اقدام کند.

پارسال بیش از سه هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این شهرستان خریداری شد.

 منبع/ایرنا

ثبت نظر