خودسوزی معلم مسجدسلیمانی؛ حادثه ای که باید بررسی شود
خودسوزی معلم مسجدسلیمانی؛ حادثه ای که باید بررسی شود

شهر اولین ها// شهرداری بدون رأی کمیسیون ماده صد حق تخریب ندارد/ اختیارات مأمورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی/ وظایف مشروحه در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها/ شهروندان در انتظار عدم تبعیض در اقدام اجرائیات شهرداری/ کاهش آسیب های اجتماعی در گرو تعامل دستگاه قضایی، عوامل انتظامی و شهرداری معلم مسجدسلیمانی در اعتراض به […]

شهر اولین ها// شهرداری بدون رأی کمیسیون ماده صد حق تخریب ندارد/ اختیارات مأمورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی/ وظایف مشروحه در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها/ شهروندان در انتظار عدم تبعیض در اقدام اجرائیات شهرداری/ کاهش آسیب های اجتماعی در گرو تعامل دستگاه قضایی، عوامل انتظامی و شهرداری

معلم مسجدسلیمانی در اعتراض به اجرای حکم تخریب ساخت و ساز توسط عوامل اجرائیات شهرداری اقدام به خودسوزی نمود. این شهروند پس از اعزام به بیمارستان 22بهمن و تشخیص پزشکان نسبت به وضعیت حاد سوختگی به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز اعزام شده است. 

به گزارش شهر اولین ها، معلم مسجدسلیمانی اخیراً در اعتراض به اجرای حکم تخریب توسط عوامل اجرائیات شهرداری اقدام به خودسوزی نموده است. اگر چه این موضوع توسط مسئولین و مراجع ذیربط در دست پیگیری و بررسی بیشتر است اما به نظر می رسد که اقدام این شهروند اعتراض به نگاه تبعیض آمیز نیز می تواند تلقی شود. 

باید در نظر داشت که نارسایی های نظارتی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، زمین خواری، کوه خواری و … طی سالهای اخیر موجب شده تا این مسأله بعنوان چالشی جدی در حوزه شهرسازی مطرح شود. در پاره ای از موارد نیز شهروندان از ضعف نظارتها و تبعیض در خصوص برخورد و اعمال قانون در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز ناراضی هستند. از سوی دیگر باید در نظر داشت طبق قانون ماده صد؛ شهرداری بدون رأی کمیسیون ماده صد حق تخریب ندارد و موضوع تخریب ساخت و ساز اخیر که منجر به خودسوزی شهروند مسجدسلیمانی شده می بایستی از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری مسجدسلیمان تشریح شود. همچنین در این خصوص اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیز می تواند مدنظر قرار بگیرد.

از سوی دیگر شهرداری طبق وظایف مشروحه در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها، جلوگیری از گدایی، تعطیلی اصناف بدون پروانه کسب و بنابر ماده صد همین قانون موظف به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه ساخت هستند که تمامی این موارد با توجه به مخالفت ذی نفعان آن با اجرایی شدن قانون نیازمند همکاری نیروی انتظامی است. از این رو حضور عوامل نیروی انتظامی در کنار اجرائیات شهرداری در رفع مسائل مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز به کاهش آسیب های اجتماعی و امنیت شهروندان کمک شایانی خواهد نمود. از این رو می توان نقش عوامل انتظامی و تعامل بیشتر آنان با شهرداری را نیز در موضوع خودسوزی شهروند مسجدسلیمان مورد بررسی قرار داد.

با تمام آن چه گفته شد امیدواریم تا ضمن بررسی کارشناسی موضوع خودسوزی شهروند مسجدسلیمانی، مسائلی از قبیل پیگیری های جدی کمیسیون ماده صد، عدم تبعیض در اقدام عوامل اجرائیات شهرداری، تعامل بیشتر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با شهرداری و اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی به کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان از خدمات رسانی نهادها و دستگاه ها منجر شود.