خوزستان قطب پرورش ماهیان گرمابی در کشور
خوزستان قطب پرورش ماهیان گرمابی در کشور

عصر اولین ها//خوزستان با تولید ۷۲ هزارتن ماهی رتبه نخست آبزی پروری کشور را داراست . شرایط آب وهوایی خوزستان یکی از مستعد‌ترین شرایط برای پرورش ماهیان گرمابی است .  حدود ۱۰ هزار نفر در صنعت آبزی پروری خوزستان مشغول به کار هستند. ۸۰ درصد ماهیان گرمابی تولید شده در استان خوزستان به کشور‌های دیگر […]

عصر اولین ها//خوزستان با تولید ۷۲ هزارتن ماهی رتبه نخست آبزی پروری کشور را داراست .

شرایط آب وهوایی خوزستان یکی از مستعد‌ترین شرایط برای پرورش ماهیان گرمابی است . 
حدود ۱۰ هزار نفر در صنعت آبزی پروری خوزستان مشغول به کار هستند.
۸۰ درصد ماهیان گرمابی تولید شده در استان خوزستان به کشور‌های دیگر از جمله عراق صادر می‌شود .
رشد ماهی در خوزستان نسبت به استان‌های سردسیر سریعتر است و در هر هکتار حدود ۳۲۰۰ قطعه ماهی گرمابی پرورش و حدود چهار و نیم تن ماهی در هر هکتار برداشت می‌شود .
از ۱۶ هزار هکتار مزارع پرورش ماهی در سال ۹۹، ۸۹ هزار تن ماهی گرمابی برداشت شد که بیش از یک میلیارد تومان ارز آوری به همراه داشته است .