دادستانی به شدت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد می‌کند
دادستانی به شدت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد می‌کند

زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در مسجدسلیمان از مهمترین چالش های توسعه شهری طی سال های اخیر به شمار می رود. در این خصوص دادستان مسجدسلیمان با تأکید بر این که قانون برای همه فصل الخطاب است، گفت: دادستانی به شدت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد می‌کند.

به گزارش عصر اولین ها به نقل از خبر روز رحمان بن سعید، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجد سلیمان اظهار داشت: صبح امروز یکدستگاه بیل مکانیکی که اقدام به گودبرداری در محل ساخت و ساز غیر مجاز کرده بود توقیف شده و با مالک این دستگاه برابر قانون برخود خواهد شد. 

وی در ادامه افزود: دستگاه قضا در راستای حفظ حقوق مردم، قاطعانه از هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز در قالب زمین خواری و کوه خواری جلوگیری و با افراد سودجو در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

بن سعید ادامه داد: در همین رابطه یک دستگاه بیل مکانیکی که مبادرت به این کار کرده بود نیز توقیف شد. رحمان بن سعید گفت: هر شخصی که اقدام به زمین خواری کند علاوه بر تشکیل پرونده قضایی تمامی ادوات در صحنه نیز توقیف خواهد شد.

دادستان مسجدسلیمان با تأکید بر این که قانون برای همه فصل الخطاب است، گفت: دادستانی به شدت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد می‌کند.

وی همچنین بهترین اقدام در این خصوص را پیشگیری دانست و گفت: روسا و مدیران اداره‌های مربوطه باید وقت و توجه بیشتری به این مقوله نمایند و دستگاه قضائی نیز کاملاً پشتیبانی قانونی لازم را در این زمینه نموده و از آنان حمایت و در صورت کوتاهی نیز برخورد قضائی خواهد کرد.