دبیرپانزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب منصوب شد
دبیرپانزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب منصوب شد
دبیرپانزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب منصوب شد.

عصر اولین ها// باحکم مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان حمیدبهداروندی به عنوان دبیرپانزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب یادمان زنده یاد دکترقیصرامین پورمنصوب شد

برای ششمین سال متوالی باحکم حجت الاسلام والمسلمین دکتررضاکلاه کج مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گتوند به عنوان دبیرپانزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب منصوب شد

این جشنواره همه ساله ۸ آبان همزمان باسالروز ارتحال شاعرشعرانقلاب ودفاع مقدس دکترقیصرامین پور باحضورشعرای شهرستانی،استانی وملی در شهرستان گتوندزادگاه این شاعرفرزانه برگزار می گردد

درحکم حجت الاسلام دکتررضاکلاه کج مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان آمده است:

جناب آقای حمیدبهداروندی
نظربه تعهدوتجارب ارزشی جنابعالی درعرصه فعالیتهای فرهنگی به موجب این ابلاغ شمارابه عنوان دبیرپانزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب یادمان زنده یاددکترقیصرامین پورمنصوب می نمایم امیداست بااستعانت ازپروردگارمتعال درمسیرشکوفایی وغنای فرهنگ این سرزمین موفق وسربلندباشید

گفتنی است فراخوان این رویدادملی چندی پیش درسطح کل کشورجهت شرکت علاقه مندان انتشاریافته است و پس ازبررسی وانتخاب آثارراه ارسال شده به دبیرخانه توسط داوران،برگزیدگان در روز ۸ آبان ۱۴۰۱ برای شعرخوانی به شهرستان گتونددعوت خواهند شد.