درخشش عکاس مسجدسلیمانی سومین نمایشگاه عکس سرو
درخشش عکاس مسجدسلیمانی سومین نمایشگاه عکس سرو
مراسم پایانی سومین نمایشگاه عکس سرو در اهواز با اهدای تندیس و جوایز به نفرات برتر انجام گرفت.

مراسم پایانی سومین نمایشگاه عکس سرو در اهواز با اهدای تندیس و جوایز به نفرات برتر انجام گرفت.
به گزارش عصر اولین ها، سومین نمایشگاه عکس سرو در اهواز با معرفی نفرات برگزیده با اهدای تندیس و جوایز برگزار شد. در این مراسم معصومه باقری از مسجدسلیمان بعنوان نفر سوم منتخب داوران در بخش عکس معرفی گردید.