درگیری و بازداشت در مسجدسلیمان بخاطر سیلندر گاز … !؟
درگیری و بازداشت در مسجدسلیمان بخاطر سیلندر گاز … !؟

سایت خبری شهر اولین ها// سوخت گیری خودرو با سیلندر گاز در منطقه شهری و مسکونی با درگیری،مجروحیت و بازداشت چندین نفر همراه بود. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، سوخت گیری خودروها با سیلندرگاز مایع همواره با خطراتی همراه بوده که بعضاً انفجارهایی را بوجود آورده است.ضمن اینکه آلودگی هوا ناشی از […]

سایت خبری شهر اولین ها// سوخت گیری خودرو با سیلندر گاز در منطقه شهری و مسکونی با درگیری،مجروحیت و بازداشت چندین نفر همراه بود.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، سوخت گیری خودروها با سیلندرگاز مایع همواره با خطراتی همراه بوده که بعضاً انفجارهایی را بوجود آورده است.ضمن اینکه آلودگی هوا ناشی از سوخت گیری خودروهای ال.پی.جی با اعتراضات شهروندان روبرو بوده است. روز گذشته و در یکی از محلات مسجدسلیمان راننده خودرویی اقدام به سوخت گیری با سیلندرگاز نموده که با اعتراض اهالی محل مواجه شد تا در نهایت کار به درگیری و زد و خورد کشیده شود.به گفته شاهدان عینی ماجرا راننده خودرو با سلاح سرد به برخی از اهالی حمله ور شده که با دخالت مأمورین نیروی انتظامی خوشبختانه قائله ختم به خیر شد. این درگیری چندین مجروح نیز برجای گذاشت که عوامل درگیری به مراجع قضایی معرفی شده اند.

متأسفانه معضل سوخت گیری خودروها با سیلندرگاز سالهاست به یکی از معضلات زیست محیطی در شهرستان تبدیل شده که عدم توجه شهروندان به این موضوع و ادامه این روند موجب گردیده تا بعضاً حوادثی نیز رخ دهد.با این حال انتظار می رود مردم و رانندگان با حساسیت بیشتر نسبت به مخاطرات ناشی از این روش غیرمجاز و غیرایمن گازسوز کردن خودرو جلوی استمرار حوادث ناگوار در این زمینه را بگیرند.