در بخش تولید انرژی برق آبی صورت گرفت؛مقام نخست نیروگاه مسجدسلیمان در میان نیروگاههای برق آبی کشور
در بخش تولید انرژی برق آبی صورت گرفت؛مقام نخست نیروگاه مسجدسلیمان در میان نیروگاههای برق آبی کشور

سایت خبری شهر اولین ها//تولید انرژی برق آبی نیروگاه مسجدسلیمان در پنج ماه نخست سال جاری 572/427/1 مگاوات ساعت بوده و توانست در پیک مصرف شبکه در تابستان سال جاری با مشارکت 8 واحد 250 مگاواتی و در مجموع با ظرفیت 2000 مگاوات تولید لحظه ای نقش مؤثری در شبکه برق کشور ایفا نماید.  به […]

سایت خبری شهر اولین ها//تولید انرژی برق آبی نیروگاه مسجدسلیمان در پنج ماه نخست سال جاری 572/427/1 مگاوات ساعت بوده و توانست در پیک مصرف شبکه در تابستان سال جاری با مشارکت 8 واحد 250 مگاواتی و در مجموع با ظرفیت 2000 مگاوات تولید لحظه ای نقش مؤثری در شبکه برق کشور ایفا نماید.

 به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،سرپرست شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان با اعلام خبر فوق افزود: تولید انرژی در نیروگاه مسجدسلیمان معادل 8/18 درصد از کل انرژی برق آبی کشور بوده و نیروگاه مسجدسلیمان توانست مقام نخست تولید را در نیروگاههای برق آبی کشور کسب کند.
“سیدحمیدصالحی” با بیان این که نیروگاه مسجدسلیمان با بهره برداری از واحدها در مد Joint control علاوه بر تولید انرژی توانست نقش مؤثری را در کنترل فرکانس و پایداری شبکه داشته باشد، افزود:  این موفقیت نتیجه تلاش و کوشش همه جانبه کلیه همکاران در مجموعه سد و نیروگاه مسجدسلیمان می باشد. 
سد و نیروگاه مسجدسلیمان با هشت واحد 250 مگاواتی نیروگاهی در کیلومتر 25 شمال شرقی شهرستان مسجدسلیمان، نقش مهمی در ثبت انرژی الکتریکی سراسری کشور را  دارد.