در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده مسجدسلیمان چه خبر است؟
در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده مسجدسلیمان چه خبر است؟

اعتراض جمعی از مهندسین نسبت به عدم پرداخت حق الزحمه نظارت و طراحی و درخواست پیگیری از فرماندار/ جولان غیربومی ها در ستاد بازسازی همچنان ادامه دارد/ پرداخت حقوق های نجومی به عوامل غیربومی نظارت در مسجدسلیمان / آیا عوامل عیربومی فاقد پروانه صلاحیت نظارت در ستاد بازسازی را دارند؟

شهر اولین ها//حدود یک سال از وقوع زمین لرزه در مسجدسلیمان می گذرد و علیرغم فعالیت ستاد بازسازی در سطح شهرستان روند احداث، بازسازی و تعمیر منازل آسیب دیده پیشرفت قابل توجهی نداشته است. علاوه بر این تبعیض در بکارگیری عوامل اداری، نظارت و طراحی این ساختمان ها موجب اعتراض بخش عمده ای از جامعه مهندسین بومی شهرستان شده است.
به گزارش شهر اولین ها، پس از وقوع زمین لرزه سال گذشته در مسجدسلیمان و آغازبکار ستاد بازسازی منازل آسیب دیده از این حادثه استان مازندران نیز بعنوان معین مسجدسلیمان در این اقدام مشخص گردید. با گذشت زمان مهندسین پروانه دار بومی منطقه با توجه به وضعیت کنونی و اعمال تخفیف ۷۵ درصدی در جهت کمک به روند بازسازی، بابت خدمات بازدید، طراحی و چاپ نقشه ها و نظارت عالیه واحدهای احداثی مشارکت نمودند. با گذشت بیش از ۹ ماه از شروع همکاری، تاکنون حق الزحمه مهندسین طراح و ناظر پرداخت نشده و تبعیض در میزان پرداختی ها به آنان نسبت به دیگر نیروهای اداری و غیربومی ستاد بازسازی اعتراض آنان را در پی داشته است. علاوه بر این انتظار می رفت تا با توجه به نرخ بالای بیکاری شهرستان و حضور قشر مهندسین بومی از توانمندی آنان در نظارت عالیه واحدهای مسکونی دو شهرک جدیدالاحداث منازل زلزله زده بیشتر استفاده می شد. طبق شنیده ها نظارت این شهرک ها به شرکت های مشاور و مهندسین غیربومی سپرده شده است. ضمن این که رقم های نجومی پرداختی به برخی عوامل اداری غیربومی ستاد بازسازی اعتراضات بیشتری را در پی داشته است.
با تمام آن چه گفته شد انتظار می رود تا مسئولین ذیربط از جمله فرماندار مسجدسلیمان علاوه بر پیگیری ویژه در خصوص ساماندهی مهندسین ناظر در ستادبازسازی و پرداخت حق الزحمه نظارت آنان، تأکید نماید تا از توانمندی جوانان شایسته و بومی شهرستان در این خصوص بیشتر استفاده شود. ضمن این که در صورت تحقق واگذاری نظارت واحدهای مسکونی دو شهرک احداثی جدید به شرکت مشاور و عوامل غیربومی،  جامعه مهندسی شهرستان مورد کم توجهی و نادیده انگاری قرار خواهد گرفت. اکنون که بیش از هر زمان دیگری مقوله بومی بودن مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و ادارات مورد توجه و تأکید قرار گرفته امیدواریم در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده نیز این رویکرد به شکل قابل توجهی مورد اجرا قرار گیرد.