در شهرداری مسجدسلیمان چه خبر است ؟ / تخلف پشت تخلف +سند
در شهرداری مسجدسلیمان چه خبر است ؟ / تخلف پشت تخلف +سند
مناقصات شهرداری مسجدسلیمان به کدام پیمانکاران واگذار می شود؟ / ورود نهادهای نظارتی و بازرسی به حواشی شهرداری مسجدسلیمان

عصر اولین ها// علیرغم تأکید اخیر مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری مبنی ممنوعیت جابجایی کارکنان شهرداری، خبرها از عزل معاونت امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان حکایت دارد.

به گزارش عصر اولین ها، اخیراً نامه ای از سوی مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خطاب به سرپرست شهرداری مسجدسلیمان منتشر شده و پیرو نامه قبلی مبنی بر ممنوعیت جابجایی کارکنان شهرداری تأکید شده که هرگونه جایجایی و انتصاب در شهرداری در زمان تصدی سرپرستی ممنوع است. در این نامه همچنین آمده است که تبعات ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات متوجه آن مدیریت بوده و مراتب بعنوان مصداق تخلف اداری قابل پیگیری خواهد بود. با این حال خبر می رسد که معاونت امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان در سکوت خبری عزل شده و بازگشایی پاکت های مناقصات اخیر شهرداری اعم از ایجاد و توسعه شهری، احداث پارک ۱۱ هکتاری، ایجاد و توسعه فضای سبز، احداث پارک دولت، ساماندهی و بهسازی کانال های شهری در غیبت معاونت جدید برگزار شده است.

بدون شک باید اشاره داشت که عزل معاونت امور زیربنایی و تأخیر در معرفی معاونت جدید فعالیت های شهرداری در حوزه عمرانی و زیربنایی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. علاوه بر این هرگونه جابجایی و انتصاب کارکنان شهرداری نیز مطابق نامه فوق الذکر بعنوان تخلف اشاره شده است. از سوی دیگر دخالت در عزل و نصب های مجموعه شهرداری، واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته از جمله مواردی است که طی ماههای اخیر مورد تأیید عضو شورای شهر مسجدسلیمان قرار گرفته است.

انتظار می رود تا نهادهای نظارتی ضمن پیگیری و رسیدگی موارد متعدد گزارش شده از شهرداری مسجدسلیمان تصمیمات لازم را مبتنی بر نظام نظارتی و بازرسی از عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها  اتخاذ نمایند.