در صورت عدم پاسخگویی شهردار عنبر، طرح سوال و استیضاح کلید خواهد خورد
در صورت عدم پاسخگویی شهردار عنبر، طرح سوال و استیضاح کلید خواهد خورد
عضو شورای شهر عنبر گفت: در صورت عدم پاسخگویی شهردار عنبر، طرح سوال و استیضاح کلید خواهد خورد

عصر اولین ها//عضو شورای شهر عنبر گفت: در صورت ادامه ی روند فعلی و عدم پاسخگویی شهردار عنبر، طرح سوال و استیضاح کلید خواهد خورد.

به گزارش عصر اولین ها، مرتضی بوستانی عضو شورای شهر عنبر با اعلام این مطلب بیان داشت: متاسفانه طی دو ماه اخیر که به جمع اعضای شورای شهر اضافه شده ام تاکنون همکاری و تعاملی مبنی بر شفافیت و پاسخگویی از سوی شهردار عنبر نسبت به اعضای شورا مشاهده ننمودیم.
وی افزود: طی هفته های اخیر مکاتباتی مبنی بر پاسخگویی شهردار در خصوص برخی مسایل انجام گرفته که علاوه بر این از سوی ریاست شورا اراده ای مبنی بر پاسخگویی شهردار و شفافیت نسبت به برخی ابهامات مطرح شده وجود ندارد، برخی جلسات نیز بدون حضور ما برگزار می شود.
بوستانی با اشاره به حضورش در شورا و برنامه ریزی جهت خدمات رسانی بهتر شهرداری به شهروندان خاطرنشان ساخت: ما برای خدمت و نظارت بر انجام کارها با کیفیت هرچه تمام تر آمده ایم و در مسیر خدمت با کسی تعارف نداریم.
عضو شورای شهر عنبر تصریح کرد: ادامه ی رویکرد فعلی شهردار عنبر و عدم پاسخگویی به ابهامات مطرح شده و مکاتبات اخیر موجب خواهد شد که طرح سوال و استیضاح شهردار در برنامه کاری شورا قرار بگیرد.
بوستانی در خاتمه ابراز داشت: هرچند مشخص نیست که در هفته های آتی چه اقداماتی صورت خواهد گرفت اما هرگونه اقدام شورا در راستای وظایف نظارتی خود انجام خواهد شد.