در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی به این شماره پیامک بزنید …
در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی به این شماره پیامک بزنید …

سایت خبری شهر اولین ها//سامانه دریافت گزارشات مردمی از تخلفات انتخاباتی معرفی شد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات دادگستری مسجدسلیمان با معرفی یک سامانه به شماره ۰۹۳۶۴۰۰۲۶۸۰ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات انتخاباتی از سوی ستادهای کاندیدا گزارش خود را در قالب یک […]

سایت خبری شهر اولین ها//سامانه دریافت گزارشات مردمی از تخلفات انتخاباتی معرفی شد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات دادگستری مسجدسلیمان با معرفی یک سامانه به شماره ۰۹۳۶۴۰۰۲۶۸۰ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات انتخاباتی از سوی ستادهای کاندیدا گزارش خود را در قالب یک پیامک به شماره مزبور جهت رسیدگی ارسال نمایند.
گفتنی است در روز اول تبلیغات مرحله دوم انتخابات، تخلفات زیادی در نوع و مکان اتصال پوسترهای کاندیدا صورت گرفت.