دعوت گزینشی روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان از اصحاب رسانه
دعوت گزینشی روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان از اصحاب رسانه
سقوط آزاد شهرداری مسجدسلیمان با روابط عمومی ناآگاه

به گزارش عصر اولین ها، نشست خبری شهردار مسجدسلیمان با عدم دعوت از برخی اصحاب رسانه همراه بود. شهردار مسجدسلیمان در این نشست با بیان این که خبرنگاران بازوان توانمند هر مدیری هستند گفت: امروز شهر ما در مسیر پیشرفت به همدلی همشهریان نیاز دارد و مدیریت شهری و شهروندان باید در کنار هم به طور مشترک اقدام کنیم و در این راه نقش ارزنده خبرنگاران می تواند در این مسیر به ما کمک کند.

با این حال انتقادات هفته های اخیر به عملکرد شهردار با دعوت گزینشی روابط عمومی شهرداری از اصحاب رسانه به نوعی تکمیل شد. این نوع شیوه دعوت جای پرسش های زیادی در اذهان باقی گذاشت. این که برخی رسانه ها که در سالهای اخیر بیشترین اخبار تولیدی را حوزه شهرداری و خدمات شهری داشته اند به این نشست دعوت نشدند. از طرفی تغییرات در واحد روابط عمومی شهرداری و گماشتن افراد کم تجربه و فاقد دانش مربوطه در این حوزه نیز در این گونه برگزاری نشست ها بی تأثیر نبوده است.

شهردار مسجدسلیمان باید بداند مهمترین رسالت فعالین عرصه خبر و اطلاع رسانی که به عنوان رکن چهارم دموکراسی از انها یاد می شود بیان واقعیت ها و بیان حق و حقیقت است که علاوه برنشر خدمات اثر بخش مسئولین به مردم، سهل انگاری ها، تخلفات، کم کاری ها و نیز ضعف ها و مشکلات را باید در راستای کمک به توسعه شهرستان و استان و‌کشور بیان کنند. با این حال رویکرد کنونی روابط عمومی شهرداری درباره رسانه ها ادامه روند عملکردی شهرداری را با چالش همراه خواهد ساخت.