دهن کجی شورای شهر مسجدسلیمان به تصمیم استانداری
دهن کجی شورای شهر مسجدسلیمان به تصمیم استانداری

عصر اولین ها// علیرغم نامه استانداری خوزستان مبنی بر رد صلاحیت شهردار منتخب مسجدسلیمان، برخی اعضای شورای شهر بر این تصمیم رأی اصرار زده اند. این در حالی است که حیدری عضو شورای شهر می گوید: دلیل اصرار برخی اعضای شورا بر گزینه رد صلاحیت شده را نمی دانم! به گزارش عصر اولین ها به […]

عصر اولین ها// علیرغم نامه استانداری خوزستان مبنی بر رد صلاحیت شهردار منتخب مسجدسلیمان، برخی اعضای شورای شهر بر این تصمیم رأی اصرار زده اند. این در حالی است که حیدری عضو شورای شهر می گوید: دلیل اصرار برخی اعضای شورا بر گزینه رد صلاحیت شده را نمی دانم!

به گزارش عصر اولین ها به نقل از سیماش، با وجود نامه استانداری خوزستان مبنی بر عدم صلاحیت شهردار منتخب مسجدسلیمان، برخی اعضای شورای شهر بر این تصمیم اصرار زده اند. این تصمیم می تواند شورای شهر مسجدسلیمان را تا آستانه انحلال پیش ببرد. ضمن این که در ماده ۹۱ قانون وظایف شوراها صراحتاً آمده است: هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میـل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصـول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای شهر یا روستا، آن را منحل می نماید.

شهباز حیدری عضو شورای شهر مسجدسلیمان نیز می گوید: با وجود تصمیم استانداری مبنی بر رد صلاحیت شهردار منتخب، دلیل اصرار برخی اعضا بر این انتخاب را نمی دانم و انتظار داریم تا استانداری یک شهردار واجد صلاحیت را برای شهرداری مسجدسلیمان منصوب کند.