دوسال حبس در انتظار برخی اعضای شورای شهر مسجدسلیمان؟!
دوسال حبس در انتظار برخی اعضای شورای شهر مسجدسلیمان؟!

عصر اولین ها// عضو شورای شهر مسجدسلیمان اخیراً اظهار داشت: دخالت در عزل و نصب های مجموعه شهرداری، واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته سوال برانگیز است. به گزارش عصر اولین ها، عضو شورای شهر مسجدسلیمان […]

عصر اولین ها// عضو شورای شهر مسجدسلیمان اخیراً اظهار داشت: دخالت در عزل و نصب های مجموعه شهرداری، واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته سوال برانگیز است.

به گزارش عصر اولین ها، عضو شورای شهر مسجدسلیمان اخیراً اظهار داشت: دخالت در عزل و نصب های مجموعه شهرداری، واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته سوال برانگیز است. این در حالی است که در صورت تحقق این موضوع برخی اعضای شورای شهر به استناد قانون منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری به دو تا چهار سال حبس محکوم می شوند.

در ماده دوم این قانون اشاره داشته : اشخاصی که ( از جمله سفراء، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر)برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (‌ اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد.

با توجه به آنچه گفته شد باید در انتظار شفاف سازی رئیس شورای شهر در خصوص مسائل پیش گفته باقی ماند تا شاید پیگیری موضوع و اعمال قانون منجر به اضافه شدن اعضای علی البدل به شورای مسجدسلیمان شود.