دوچرخه سواران آلمانی ازاصفهان تا «بازفت» رکاب زدند
دوچرخه سواران آلمانی ازاصفهان تا «بازفت» رکاب زدند

سایت خبری شهر اولین ها// هوشنگ فرجی: یک گروه 12 نفره از دوچرخه سواران  کشورآلمان به همراه یک تیم دوچرخه سواری اصفهان، با هدف «صلح ودوستی درمیان جوامع بشری» مسیر500 کیلومتری از «سی وسه پل» اصفهان تا بخش «بازفت» چهارمحال ‌و بختیاری را رکاب زدند. رکاب زنان آلمانی که میانگین سنی آنان از 43 تا […]

سایت خبری شهر اولین ها// هوشنگ فرجی: یک گروه 12 نفره از دوچرخه سواران  کشورآلمان به همراه یک تیم دوچرخه سواری اصفهان، با هدف «صلح ودوستی درمیان جوامع بشری» مسیر500 کیلومتری از «سی وسه پل» اصفهان تا بخش «بازفت» چهارمحال ‌و بختیاری را رکاب زدند. رکاب زنان آلمانی که میانگین سنی آنان از 43 تا 70سال است، در منطقه عشایری «چبد» بازفت میهمان عشایر بختیاری شدند و در جمع آنان با نحوه زندگی عشایر کشورمان آشنا شدند.

خانم دکتر«هایکه فیسشر» 43 ساله متخصص گیاه درمانی و از اعضای تیم دوچرخه سواری آلمان،  با اشاره به اینکه محو زیبایی‌ها و طبیعت بکرسرزمین بختیاری شدیم، گفت: خیلی زودتوانستیم باعشایرکوچنده بختیاری دوست شویم واین نوع میهمان نوازی ایل بختیاری دردنیا بی نظیراست.