دو قطبی ورناصری و ظاهری با آلترناتیو جباری
دو قطبی ورناصری و ظاهری با آلترناتیو جباری
علیرضا ورناصری، اجماع درون طایفه ای با نگاهی به آرای دوره قبل/عسگر ظاهری، حمایت چهره های همیشگی و تقابل با پس لرزه های جباری/ رضا جباری، پدیده ی انتخابات با عبور از گزینه های سنتی

عصر اولین ها// روز اول تبلیغات انتخاباتی نامزدها در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان،لالی،هفتکل و اندیکا نشان داد که تا حدود زیادی سه نامزد از شانس بالایی برای کسب حداکثر آرا و احتمالا پیروزی برخوردار هستند. تحلیل های میدانی گزارشگر عصر اولین ها از افتتاح ستادهای انتخاباتی نامزدها با شور و استقبالی از سوی طرفدارانشان حکایت دارد. در کنار علیرضا ورناصری، عسگر ظاهری و رضا جباری که طبق تحلیل های میدانی تقریبا فاصله خود را با سایر نامزدها برای کسب کرسی بهارستان ایجاد نموده اند محسن خدری و محمد حاجی پور نیز از شانس خوبی برای کسب حداکثر آرای لالی برخوردارند تا در کنار آرای حداقلی در سه شهر دیگر خود را بعنوان یکی از نامزدهای موفق مطرح کنند.

علیرضا ورناصری، اجماع درون طایفه ای با نگاهی به آرای دوره قبل

علیرضا ورناصری که طی هفته های اخیر تلاش زیادی برای اجماع درون طایفه ای و نشست با سران و بزرگان طایفه خود انجام داده، این روزها با اطمینان خاصی از حمایت حداکثری طایفه سخن می گوید و در اندیشه جذب آرای نسبی افرادی است که در دوره ی قبلی نیز به او اعتماد کرده بودند. از سوی دیگر تقابل دوگانه ی عسگر ظاهری و جباری نیز از حیث تقسیم آرای دو نامزد و برخورداری ورناصری از عواید این ریزش و رویش ها موجب شده تا برخی ها شانس ورناصری را در سایه ی تقابل ظاهری و جباری بیشتر بدانند.

عسگر ظاهری، حمایت چهره های همیشگی و تقابل با پس لرزه های جباری

در اولین روز تبلیغات عسگر ظاهری توانسته برخی چهره های همیشگی و همراه را در ستاد تبلیغاتی در کنار خود داشته باشد. با این حال ظاهری به بخشی از عملکرد خود در مجلس دهم طی همایش های انتخاباتی اشاره می کند. هر چند در آن دوره با انتقادات مختلفی نسبت به عملکرد خود مواجه شد و در صورت عدم موفقیت در انتخابات پیش رو احتمالا پاشنه آشیل ظاهری همین موضوع خواهد بود. علاوه بر این پس لرزه های ستاد رضا جباری نیز به اردوی عسگر ظاهری رسیده و برخی درگیری ها در شبکه های اجتماعی از ریزش و رویش آرای مردمی بین این دو ستاد حکایت دارد.

رضا جباری، پدیده ی انتخابات با عبور از گزینه های سنتی

رضا جباری را از حیث عدم فعالیت انتخاباتی در سال های اخیر می توان پدیده انتخابات حوزه تلقی کرد. هرچند او به واسطه فعالیت های حوزه سلامت تا حدود زیادی از اقبال عمومی برخوردار است اما بصورت رسمی طی ماه‌های اخیر از برنامه انتخاباتی خود پرده برداشت. با این حال احتمال دارد برخی شهروندان با عبور از گزینه های سنتی انتخابات، رأی خود را با نام رضا جباری به صندوق بیندازند. هر چند ورناصری با رأی حداکثری طایفه ای احتمالا بعنوان رقیب مدنظر نخواهد بود و رضا جباری بعنوان آلترناتیو عسگر ظاهری در انتخابات پیش رو درصدد کسب آرای مردمی است.