دکتر جلیلی : پیشنهاد تخصیص یك درصد از درآمدهای نفتی به خوزستان در مجلس به تصویب رسید
دکتر جلیلی : پیشنهاد تخصیص یك درصد از درآمدهای نفتی به خوزستان در مجلس به تصویب رسید

سایت خبری شهر اولین ها// نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس گفت: پیشنهاد تخصیص یك درصد از درآمدهای نفتی به خوزستان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اسماعیل جلیلی در شورای برنامه ریزی خوزستان عنوان كرد: مباحث اقتصاد مقاومتی از سال ٩٢ مطرح و مورد توجه اقتصاددانان كشور قرار گرفت. پس از گذشت دو […]

سایت خبری شهر اولین ها//

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس گفت: پیشنهاد تخصیص یك درصد از درآمدهای نفتی به خوزستان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

اسماعیل جلیلی در شورای برنامه ریزی خوزستان عنوان كرد: مباحث اقتصاد مقاومتی از سال ٩٢ مطرح و مورد توجه اقتصاددانان كشور قرار گرفت. پس از گذشت دو سال، ارزیابی های صورت گرفته در این زمینه نشان می دهند برخی شاخص های این نوع اقتصاد رشد قابل توجه و برخی نیز راكد مانده اند.

وی افزود: در راستای تحقق شعار سال نیازمند توجه جدی به برنامه ای برای اقدام و ارزیابی به منظور عمل كردن هستیم.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتكل و اندیكا در مجلس شورای اسلامی گفت: به شاخص های اقتصاد مقاومتی تنها زمانی عمل خواهد شد كه برنامه هایی را در این خصوص به تصویب برسانیم.

وی اظهار كرد: اقدامات صورت گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی باید علاوه بر بخش های دولتی، بخش خصوصی فعال در كشور را هم شامل شود. همه بخش های فعال اقتصادی در استان نیز به الطبع این مسئله باید دارای برنامه شوند.

جلیلی تصریح كرد: پیشنهاد تخصیص یك درصد از درآمدهای نفتی به خوزستان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. این پیشنهاد جز الحاقیه هایی است كه مورد موافقت قرار گرفته است. برنامه ششم توسعه نیز در كنار همه فراز و فرودهای صورت گرفته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سهم استان خوزستان از بهره وری نیروی كار، رشد اقتصادی و بهبود شاخص های مهم اقتصادی مشخص شود تا تاثیرات افزایش چنین موضوعاتی نمایان شود.

مرجع / مـهـر