زیر ذره بین شهروندان ؛ دست اندازها در جاده ای که تازه آسفالت شده … ؟! + تصاویر
زیر ذره بین شهروندان ؛ دست اندازها در جاده ای که تازه آسفالت شده … ؟! + تصاویر

شهر اولین ها// از مسیر منطقه چیت شوئی که به سمت پل سینا در منطقه باشگاه مرکزی که میروی با تابلوی دست انداز مواجه می شوی که همان داستان همیشگی آسفالتهای یکبار مصرف با عمر چند روزه را در ذهن تداعی می کند؛ اما اینگونه نیست و آسفالت جدید و هموار این مسیر خط بطلانی […]

شهر اولین ها// از مسیر منطقه چیت شوئی که به سمت پل سینا در منطقه باشگاه مرکزی که میروی با تابلوی دست انداز مواجه می شوی که همان داستان همیشگی آسفالتهای یکبار مصرف با عمر چند روزه را در ذهن تداعی می کند؛ اما اینگونه نیست و آسفالت جدید و هموار این مسیر خط بطلانی بر تصور اشتباه می کشد…

IMG-20160628-WA0001

اصلاً شاید هم سواد راهنمایی و رانندگی ما قد نمی دهد به مفهوم تابلو …!؟ که اینطور هم نیست تا خلاصه به مانع ( سرعتگیر )که برخورد می کنیم تازه یادمان می آید که این تابلو احتمالاً می خواهد همان مفهوم ” به سرعتگیر نزدیک می شوید “ را یادآور شود که نمی شود… علی ایحال می گذریم از این سرعتگیر به اصطلاح دست انداز !! اما انگار بایستی مسئول مستقیم نصب علائم و تابلوهای اینچنینی در ارگان مربوطه هم لااقل یک دور کتاب آیین نامه قوانین راهنمایی و رانندگی را مرور کند، شاید اثربخش باشد…

IMG-20160625-WA0001