رئیس دادگستری مسجد سلیمان:می توان از مجازات جایگزین بعنوان فرصتی برای بازگشت یک محکوم به زندگی استفاده کرد
رئیس دادگستری مسجد سلیمان:می توان از مجازات جایگزین بعنوان فرصتی برای بازگشت یک محکوم به زندگی استفاده کرد

سایت خبری شهر اولین ها//رئیس دادگستری مسجدسلیمان گفت : مجازات جایگزین فرصت مناسبی برای بازگشت به زندگی افراد خطا کار است. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از روابط عمومی زندان مسجدسلیمان، پیمان چعباوی رئیس دادگستری شهرستان در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم، اقدامات پیشگیرانه وبرنامه سیستم قضا توضیحاتی را ارائه نمود. […]

سایت خبری شهر اولین ها//رئیس دادگستری مسجدسلیمان گفت : مجازات جایگزین فرصت مناسبی برای بازگشت به زندگی افراد خطا کار است.
به گزارش سایت خبری شهر اولین ها به نقل از روابط عمومی زندان مسجدسلیمان، پیمان چعباوی رئیس دادگستری شهرستان در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم، اقدامات پیشگیرانه وبرنامه سیستم قضا توضیحاتی را ارائه نمود.
وی در خصوص کاهش اطاله دادرسی گفت : برای این منظور سعی شده بانظارت هرچه بیشتر تا حد امکان از میزان قرار متهمان کاسته شود وتاکید براین است که هرچه سریعتر پرونده آنان مورد بررسی قرارگیرد، و سعی برآن است که متهمان باجرایم سبکتر،بلافاصله به دادگاه ارجاع داده شوند تا درطیف زمانی حتی یک روزه درموردآنان تصمیم گیری شود.
ریئس دادگستری مسجد سلیمان با بیان اینکه می شود از مجازات جایگزین به عنوان فرصتی برای بازگشت یک محکوم به زندگی استفاده کرد،افزود:اگر چه برای خیلی ها نهادینه نشده اما استفاده از مجازات جایگزین در پاره ای از موارد از سوی قضات بازده خوبی داشته واین حرکت را می توان مسیری جدید در بازداری از بزه بخصوص در جوانان ونوجوانان دانست.
وی یکی دیگر از اقدمات موثر اصلاح و تربیت مجرمین را اقدامات فرهنگی تربیتی ، اشتغال و حرفه آموزی در زندان دانست که به همین واسطه از زحمات رییس وکارکنان زندان مسجد سلیمان در رارستای تقویت آموزش های فرهنگی و حرفه آموزی زندانیان تقدیر کرد.
چعباوی اجرای  فرمایشات مقام معظم رهبری جهت کاهش جمعیت کیفری زندان را استفاده از مجازات های جایگزین ، رسیدگی به پرونده زندانیان و عدم زندانی کردن زندانیان که آزاد بودن آنها خللی در نظم و امنیت جامعه ایجاد نخواهد کرد دانست.