رئیس شورای شهر مسجدسلیمان از کدام عملکرد سرپرست شهرداری سخن می گوید؟
رئیس شورای شهر مسجدسلیمان از کدام عملکرد سرپرست شهرداری سخن می گوید؟
پشت پرده حمایت برخی اعضای شورا از گزینه رد صلاحیت شده چیست؟/ دهها میلیارد تومان واریزی به حساب شهرداری کجا هزینه می شوند؟

عصر اولین ها// رییس شورای شهر مسجدسلیمان گفت: با توجه به رضایت شورا از جلیلی و طبق قانون بر روی گزینه قبلی خود اصرار کردیم. این در حالی است که اخیراً لیستی از اقدامات سرپرست شهرداری منتشر شده که بسیاری از آن ها طی سنوات قبلی نیز اجرا شده اند و به نوعی در ادامه فعالیت سرپرست ها و شهرداران قبلی محسوب می شود.

به گزارش عصر اولین ها، اخیراً لیستی از اقدامات سرپرست پیشین شهرداری که چند هفته قبل مدت سرپرستی سه ماهه وی خاتمه یافته منتشر شده است. در این لیست مواردی از قبیل گل کاری میادین، رنگ آمیزی جدول، بازدید از سایت نخاله و … بعنوان اقدام شاخص قید شده اند. اقداماتی که طی ماههای قبل از طریق دو سرپرست قبلی شهرداری نیز پیگیری و انجام شده بودند. از طرفی شهباز حیدری عضو شورای شهر مسجدسلیمان گفت: با وجود تصمیم استانداری مبنی بر رد صلاحیت شهردار منتخب، دلیل اصرار برخی اعضا بر این انتخاب را نمی دانم و انتظار داریم تا استانداری یک شهردار واجد صلاحیت را برای شهرداری مسجدسلیمان منصوب کند.

با این حال دو ماه حقوق معوقه پرسنل شهرداری بهمراه بدهی های میلیاردی شهرداری مسجدسلیمان این پرسش ها را مطرح می کند که دهها میلیارد تومان واریزی به حساب شهرداری مسجدسلیمان طی ماههای اخیر کجا هزینه شده است؟ علت حمایت های برخی اعضای شورای شهر از گزینه رد صلاحیت شده چیست؟ چرا تاکنون صورت درآمد و هزینه شهرداری (موضوع بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون وظایف شوراها) منتشر نشده است؟ 

هر چند طی روزهای اخیر گفته شد که بازرسی استانداری به موضوع درآمد و هزینه های شهرداری ورود کرده، اما انتظار می رود تا ضمن بررسی دقیق تر موضوع و نحوه هزینه کرد دهها میلیارد واریزی به حساب شهرداری، نهادهای نظارتی و بازرسی تدابیر ویژه ای برای برای برون رفت شهرداری از نابسامانی های موجود اندیشه کنند.