راه اندازی داروخانه شبانه روزی مجتمع بهداشتی، درمانی و رفاهی ۲۲ بهمن مسجدسلیمان
راه اندازی داروخانه شبانه روزی مجتمع بهداشتی، درمانی و رفاهی ۲۲ بهمن مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها//داروخانه شبانه روزی مجتمع بهداشتی، درمانی و رفاهی ۲۲ بهمن مسجدسلیمان جهت رفاه حال شهروندان و سهولت دسترسی به خدمات راه اندازی شد به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،داروخانه شبانه روزی مجتمع بهداشتی، درمانی و رفاهی ۲۲ بهمن مسجدسلیمان جهت رفاه حال شهروندان و سهولت دسترسی به خدمات راه اندازی […]

سایت خبری شهر اولین ها//داروخانه شبانه روزی مجتمع بهداشتی، درمانی و رفاهی ۲۲ بهمن مسجدسلیمان جهت رفاه حال شهروندان و سهولت دسترسی به خدمات راه اندازی شد
به گزارش سایت خبری شهر اولین ها،داروخانه شبانه روزی مجتمع بهداشتی، درمانی و رفاهی ۲۲ بهمن مسجدسلیمان جهت رفاه حال شهروندان و سهولت دسترسی به خدمات راه اندازی شد.
دکتر محمدرضا نژادسلامی ضمن بیان مطلب فوق گفت: این داروخانه در محل مجتمع و بصورت شبانه روزی از دهم مردادماه راه اندازی شده است.
نژادسلامی در ادامه گفت: تعداد مراجعین به مجتمع  بهداشتی، درمانی و رفاهی ۲۲ بهمن در سه ماهه اول سال جاری بیش از ده هزار نفر بوده است که در کلینیک های تخصصی و عمومی ویزیت شده اند.
وی همچنین گفت: کلیه خدمات سرپایی مانند تزریقات، پانسمان، نوارقلب و… در این مجتمع به مراجعین ارائه می گردد و راه اندازی داروخانه شبانه روزی در این محل جهت دسترسی سریعتر مراجعین در نظر گرفته شده است.