رفتار سلیقه ای در تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری مسجدسلیمان
رفتار سلیقه ای در تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری مسجدسلیمان

عصر اولین ها// نامه اخیر شهردار مسجدسلیمان در خصوص تبدیل وضعیت برخی پرسنل شهرداری با حواشی و اعتراض برخی نفرات همراه شده است. از لیست افرادی که گفته می شود برخی از آن ها بصورت گزینشی تعیین شده اند تا برخی شائبه ها در خصوص تشکیل پرونده ایثارگری خلق الساعه برخی از این نفرات طی […]

عصر اولین ها// نامه اخیر شهردار مسجدسلیمان در خصوص تبدیل وضعیت برخی پرسنل شهرداری با حواشی و اعتراض برخی نفرات همراه شده است. از لیست افرادی که گفته می شود برخی از آن ها بصورت گزینشی تعیین شده اند تا برخی شائبه ها در خصوص تشکیل پرونده ایثارگری خلق الساعه برخی از این نفرات طی روزهای اخیر مطرح شده است. این در حالی است که مولایی شهردار مسجدسلیمان در خصوص تغییر وضعیت نیروهای روزمزد شهرداری مسجدسلیمان گفته بود: اگر قرار بر تبدیل وضعیت نیروهای روزمزد شهرداری باشد، این کار بر اساس قوانین و با اولویت بندی سال شروع به کار نیروها و بر اساس عدالت انجام خواهد شد.

به گزارش عصر اولین ها، یکی از مهمترین چالش این روزهای شهرداری مسجدسلیمان تبدیل وضعیت برخی پرسنل آن می باشد. موضوعی که اخیراً طی درخواست مولایی شهردار مسجدسلیمان از سازمان تأمین اجتماعی پیرامون وضعیت بیمه برخی نفرات در خصوص تبدیل وضعیت آنان استعلام شده است. اگر چه گفته می شود برخی از افراد مدنظر برای تبدیل وضعیت بصورت گزینشی تعیین شده اند و برخی شائبه ها در خصوص تشکیل پرونده ایثارگری خلق الساعه برخی از این نفرات طی روزهای اخیر نیز مطرح شده که عصر اولین ها صحت آن را تأیید نمی کند. این در حالی است که مولایی شهردار مسجدسلیمان چندی قبل در خصوص تغییر وضعیت نیروهای شهرداری مسجدسلیمان گفته بود: اگر قرار بر تبدیل وضعیت نیروهای روزمزد شهرداری باشد، این کار بر اساس قوانین و با اولویت بندی سال شروع به کار نیروها و بر اساس عدالت انجام خواهد شد. از سوی دیگر اخیراض طی مصوبه مجلس نیروهای دارای سابقه ایثارگری در شمول قانون تبدیل وضعیت قرار خواهند گرفت. با تمام این تفاسیر باید دید که رویکرد شهردار مسجدسلیمان در خصوص ضوابط و معیار تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری مسجدسلیمان چه خواهد بود و آیا پاسخی صریح و روشن به این موضوع انتشار خواهد یافت.