روزهای تاریک پیش پای استعدادهای درخشان مسجدسلیمان
روزهای تاریک پیش پای استعدادهای درخشان مسجدسلیمان

عصر اولین ها// یکسال از افتتاح مدرسه شهید مهران زرافشان در مسجدسلیمان می گذرد و زیرساخت آموزشی نمونه ای که قرار بود تحت عنوان مدرسه استعدادهای درخشان ایجاد شود بعلت کمبود امکانات و تجهیزات طی هفته های اخیر با چالش های متفاوتی را از نظر کیفی روبرو بوده است. به گزارش عصر اولین ها، آیین […]

عصر اولین ها// یکسال از افتتاح مدرسه شهید مهران زرافشان در مسجدسلیمان می گذرد و زیرساخت آموزشی نمونه ای که قرار بود تحت عنوان مدرسه استعدادهای درخشان ایجاد شود بعلت کمبود امکانات و تجهیزات طی هفته های اخیر با چالش های متفاوتی را از نظر کیفی روبرو بوده است.

به گزارش عصر اولین ها، آیین بهره برداری از مدرسه شهید زرافشان مهرماه سال گذشته و با هدف پرورش استعدادهای درخشان در مسجدسلیمان انجام گرفت. فضایی آموزشی که انتظار می رفت تا بستری مناسب برای ارتقاء علمی دانش آموزان مستعد فراهم نماید. علاوه بر این بهره مندی دانش اموزان از امکانات علمی و آموزشی این گونه مدارس زمینه ساز شکوفایی توانمندی و خلاقیت آنان خواهد شد. با این حال مدرسه استعدادهای درخشان در مسجدسلیمان در روزهایی که بیماری کویید-۱۹ به شکل قابل توجهی دیگر مسائل روزمره را تحت الشعاع خود قرار داده  از نظر امکانات و تجهیزات وضعیت مطلوبی ندارد. مشکلات مسیر دسترسی به مدرسه و جاده خاکی ورودی آن که همراه با نخاله های ساختمانی و فاضلاب شهری همراه شده از جمله موارد قابل ذکر در خصوص این مدرسه است. کمبود وسایل گرمایشی و میز و نیمکت در کلاس ها، تاریکی محوطه حیات مدرسه، کمبود تجهیزات علمی و آزمایشگاهی و دیگر ملزومات اولیه ای که برای یک مدرسه عادی ( و نه مدرسه استعدادهای درخشان) بایستی فراهم شود از دیگر چالش های پیش روی این مدرسه شاخص در مسجدسلیمان است.

علیرغم این موضوع چاره اندیشی برای رفع مشکلات و کمبودهای موجود در مدرسه استعدادهای درخشان مسجدسلیمان می تواند به رشد و ارتقاء سطح کیفی علمی و آموزشی مدرسه منجر شود که رضایتمندی دانش آموزان را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر حضور تعدادی از فرزندان مسئولین و مدیران شهرستان در این مدرسه می تواند در پیگیری و رفع مشکلات فعلی اثربخش باشد. از این رو امیدواریم تا شرایط تحصیل در این مدرسه که بعنوان فضای آموزش استعدادهای درخشان در شهرستان ایجاد شده منطبق با استانداردهای آموزشی و تأمین امکانات و تجهیزات به شکل مطلوب و رضایت بخشی ارتقاء یابد.