رکورددار ثبت روپایی در کشور ، در اندیشه ثبت رکوردی دیگر …
رکورددار ثبت روپایی در کشور ، در اندیشه ثبت رکوردی دیگر …

شهر اولین ها// حسین عالی محمدی رکورددار ثبت روپایی در کشور اکنون بدنبال ثبت رکوردی دیگر خواهد بود.وی که نتوانست وعده سفر به چین و ثبت رکورد در این کشور را عملی سازد به تازگی در اندیشه ثبت رکوردی جدید است تا بار دیگر نام خود را در سطح استان و کشور مطرح سازد. به […]

شهر اولین ها// حسین عالی محمدی رکورددار ثبت روپایی در کشور اکنون بدنبال ثبت رکوردی دیگر خواهد بود.وی که نتوانست وعده سفر به چین و ثبت رکورد در این کشور را عملی سازد به تازگی در اندیشه ثبت رکوردی جدید است تا بار دیگر نام خود را در سطح استان و کشور مطرح سازد.

به گزارش شهر اولین ها، حسین عالی محمدی در تلاش است تا رکورد روپایی زدن با چشمان بسته را به ثبت برساند و به همین خاطر نیز تمریناتش را ادامه می دهد.وی که مورد حمایت تنی چند از مسئولین شهرستان نیز قرار گرفته ضمن تشکر از زحمات احسان قاضی سرمربی سابق نفتونی ها، شهرام احمدی و دکتر فرجی مدیر شرکت جهان حفار ابراز امیدواری کرد تا با آمادگی هرچه بیشتر بتواند رکورد جدیدش را به ثبت برساند.