رکورد آخرین برنامه عالی محمدی در مسجدسلیمان ثبت می شود
رکورد آخرین برنامه عالی محمدی در مسجدسلیمان ثبت می شود
رکورد آخرین برنامه ورزشی حسین عالی محمدی ثبت خواهد شد.

مراسم ثبت رکورد دو آهسته دور کشور با حضور نماینده رسمی ثبت رکوردهای جهان در مسجدسلیمان برگزار می شود.
به گزارش عصر اولین ها، حسین عالی محمدی افتخارآفرین حوزه ورزشهای همگانی مسجدسلیمان در آخرین سفر ورزشی خود دور ایران را با دوی آهسته طی کرده است و بزودی وارد مسجدسلیمان می شود. رکورد برنامه عالی محمدی با حضور رییس سازمان جهانی ورزش های آبی محمد صفدری رکورددارجهان و نماینده رسمی ثبت رکورد در کنفدراسیون و کمپانی های چندجانبه ایمارو، ایمارو اسپرت و ورزش های جهانی همگانی تافیسا در استان خوزستان به ثبت خواهد رسید.
لازم به ذکر است عالی محمدی در آخرین برنامه ورزشی خود به صورت دوی آهسته پس از گذر از ۱۶ استان مرزی و در نهایت در مسجدسلیمان به ۱۵ سال تلاش ورزشی خود پایان می دهد و با ورزش حرفه ای خداحافظی خواهد کرد.