زمین لرزه مسجدسلیمان را لرزاند…
زمین لرزه مسجدسلیمان را لرزاند…

سایت خبری شهر اولین ها// زمین لرزه ای به بزرگی 3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر روز جمعه مسجد سلیمان در شمال استان خوزستان را لرزاند. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت 06:47:28 به ثبت رسانده است. زمین لرزه […]

سایت خبری شهر اولین ها// زمین لرزه ای به بزرگی 3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر روز جمعه مسجد سلیمان در شمال استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت 06:47:28 به ثبت رسانده است.

زمین لرزه در 32.05 درجه شمالی و 49.40 درجه شرقی و در عمق 15کیلومتری زمین رخ داد.

زمین لرزه مزبور در 15 کیلومتری مسجد سلیمان، 18 کیلومتری ایذه و 43 کیلومتری لالی در استان خوزستان ثبت شده است.

وقوع آخرین زمین لرزه در استان خوزستان مربوط به شهرستان ایذه با 2.4 ریشتر بوده که در ساعت 09:07:30 دیروز رخ داد.