زیرساخت های فرسوده و هزینه میلیاردی مسابقات کشتی روی دست ورزش مسجدسلیمان
زیرساخت های فرسوده و هزینه میلیاردی مسابقات کشتی روی دست ورزش مسجدسلیمان
رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در شهر مسجدسلیمان برگزار شد و تیم شهرداری مسجدسلیمان به عنوان قهرمانی دست یافت.

عصر اولین ها// رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در مسجدسلیمان برگزار و با قهرمانی تیم شهرداری مسجدسلیمان خاتمه یافت.

به گزارش عصر اولین ها، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در مسجدسلیمان برگزار و با قهرمانی تیم شهرداری مسجدسلیمان خاتمه یافت. با این حال به نظر می رسد به جز حضور چندتن از کشتی گیران شهرستان مسابقات و برگزاری رویدادی در این سطح در مسجدسلیمان دستاورد خاص دیگری برای شهر اولین ها نداشته است. از آنجایی که مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی در مسجدسلیمان برگزار شده، می توانست بخشی از هزینه برگزاری مسابقات از بودجه فدراسیون کشتی که در سال جاری به مبلغ 6 میلیارد تومان است پرداخت شود. این در حالی است که معمولاً کمیته ملی المپیک برای مسابقات انتخابی تیم ملی هزینه ای را در نظر می گیرد. علاوه بر این گویا سود تبلیغات محیطی مسابقات اخیر در مسجدسلیمان به حساب فدراسیون کشتی واریز شده است. همچنین گفته می شود که 6 کشتی گیر مسجدسلیمان در این رقابتها حضور داشته اند که تنها دو نفر از آنان در جمع تیم قهرمان حضور یافته اند.

از طرفی انتظار می رفت تا کمبود سرانه ورزشی در مسجدسلیمان و مشکلات زیرساختی در شهرستان مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از یکسو چالش های برخی سالن ها و اماکن ورزشی از جمله مشکلات نور و روشنایی آن ها و نیز برخی طرح های نیمه تمام سال های اخیر موجب شده تا حوزه ورزش و جوانان شهرستان نیازمند توجه ویژه ای باشد. علاوه بر این بخشی از بودجه میلیاردی میزبانی از مسابقات کشتی اخیر می توانست در حوزه زیرساخت های ورزشی هزینه شود. با این حال امیدواریم تا ضمن پیگیری جهت رفع مشکلات زیرساختی ورزش مسجدسلیمان، شاهد افزایش سرانه ورزشی در شهرستان و توسعه ورزش در تمامی نقاط باشیم.