ساخت و ساز و کشت گندم در زمین ورزشی … !؟ + تصاویر
ساخت و ساز و کشت گندم در زمین ورزشی … !؟ + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها //تنها زمین خاکی در منطقه هفت شهیدان توسط زارعین کشاورزی کاشت شده است تا معدود زمین های خاکی حوالی مسجدسلیمان نیز تغییر کاربری دهند. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، روزگاری بود که عمده فوتبالیست های مطرح کشور و تیم ملی از همینزمینهای خاکی رشد پیدا کردند اما اکنون […]

سایت خبری شهر اولین ها //تنها زمین خاکی در منطقه هفت شهیدان توسط زارعین کشاورزی کاشت شده است تا معدود زمین های خاکی حوالی مسجدسلیمان نیز تغییر کاربری دهند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، روزگاری بود که عمده فوتبالیست های مطرح کشور و تیم ملی از همینزمینهای خاکی رشد پیدا کردند اما اکنون دیگر نشانی از این زمین های نمی یابیم یا کمتر و به ندرت… در این زمین ورزشی واقع در منطقه هفت شهیدان نیز زارعین کشاورزی به کشت گندم و جو مشغول شده و حتی ساخت و ساز نیز در این زمین صورت گرفته است…

7 (2)7 (3)7 (4)