ساماندهی سگهای بلاصاحب در سایه دیوار شهرداری +عکس
ساماندهی سگهای بلاصاحب در سایه دیوار شهرداری +عکس
علیرغم برگزاری مناقصه ساماندهی سگ های بلاصاحب سطح شهر مسجدسلیمان در سال گذشته تاکنون نتیجه مطلوبی در راستای ساماندهی سگ های بلاصاحب انجام نگرفته است.

عصر اولین ها// شهریورماه سال گذشته بود که شهرداری مسجدسلیمان ساماندهی سگهای بلاصاحب سطح شهر را از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اعلان عمومی نمود. این مناقصه با برآورد بیش از ۳۰ میلیارد ریال برگزار شد اما از نتیجه مناقصه و روند واگذاری پروژه به شرکت واجد صلاحیت خبری در دست نیست. با این حال طی روزهای اخیر تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که سگهای بلاصاحب سطح شهر در سایه دیوار شهرداری قرار دارند.

موضوع سگ های بلاصاحب یکی از مهم ترین معضلات شهرها به شمار می رود و بارها شاهد جولان سگ های بلاصاحب در محلات مختلف بوده ایم. موضوعی که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، تهدیدی جدی برای بهداشت و سلامت آنان به شمار می رود. در حالی که می توان با اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب از طریق شهرداری با مشارکت دیگر نهادها این معضل به شکلی هدفمند برطرف شود.

با تصویب دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب در پاییز ۸۷ شیوه نامه مدونی برای ساماندهی سگ های بلاصاحب ارائه گردید. از طرفی براساس مفاد بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و …، و جمع آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد را وظایف شهرداری دانسته است.  همچنین دستورالعمل مربوطه نیز زمینه را برای ساماندهی و کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب توسط شهرداریها فراهم ساخته است.

باید اشاره داشت جمع آوری و ساماندهی سگ های بلاصاحب مطالبه ای جدی از سوی مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی به شمار می رود. از این رو شهرداری ضمن شفاف سازی در خصوص روند برگزاری مناقصه ساماندهی سگ های بلاصاحب، ادامه این طرح را با مشارکت دیگر دستگاهها برای جمع آوری و ساماندهی سگ های بلاصاحب انجام دهد.