سخنی با اعضای جدید شورای شهر مسجدسلیمان
سخنی با اعضای جدید شورای شهر مسجدسلیمان
اوضاع مسجد سلیمان شکننده است /چشم بر هم بزنید دو سال دیگر هم تمام میشود/همراهی یا عدم همراهی تان با شهردار عام المنفعه ای باشد.

عصر اولین ها// محمد رضایی میرقائد:دو سال از انتخابات شورای شهر عبور کردیم که بیش از یک سال و نیم آن در گیر ودار انتخاب شهردار سپری شد با آن همه مشکلات شهری از نبود شهردار و پس از انتخاب شهردار هم گرفتار شدن در حاشیه ها ای که از متن گوی سبقت را ربوده بودند.
حال آنچه که رخ داد تلخی ها ای بود که همشهریان با روح و روان وجودی شان حس کرده بودند.
اینک که پنج عضو تازه نفس وارد پارلمان شهری شده اند ،آن حضرات محترم اعضا را به دو موضوع محوری پیشنهاد مینمایم.
با تمام وجود واقفیم که وضعیت مسجدسلیمانمان شکننده است و اینجا است که باید جریان و باند را بوسید و کنارش نهاد.
چنانچه آقای شهردار را همراهی می‌کنند و یا در آینده بر هر مبنا و دیدی تصمیم بر عدم همراهی می‌گیرند، هر دو عام المنفعه باشد.
اعضای جدید بدانند که چشم بر هم بزنند به پایان دوره وکالتشان رسیده و مانده اند با یک کارنامه برای درج در تاریخ این دیار.
شهرستان فرصت آزمون و خطا ندارد که به انداره کافی زمان های طلایی از دست رفته و حجم زیادی از گره های کور به قوت خود بر قرار مانده است.
بهره گیری از ظرفیت انگیزشی جوانان و تشکیل مجمعی از افراد شاخص محلات برای رصد و پایش مشکلات محله به محله که برطرف کردن آنان از وظایف مهم شورا است می‌تواند پلی باشد برای عبور از وضع موجود.
شورای شهر، بدون چشم دوختن بر برخی از خط ها و کُد ها ی خارج از ارتباط می‌تواند بر استقلال آن شورا و خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان کمک شایانی نماید.