سرعتگیرهای کارشناسی نشده و “پت و مت” های وطنی در شهرداری مسجدسلیمان + تصاویر
سرعتگیرهای کارشناسی نشده و “پت و مت” های وطنی در شهرداری مسجدسلیمان + تصاویر
ایجاد سرعتگیرهای کارشناسی نشده با عدم رعایت استانداردها موجب شد تا در عرض یک هفته نسبت به جمع آوری آن اقدام شود.

عصر اولین ها// ایجاد سرعتگیرهای کارشناسی نشده با عدم رعایت استانداردها موجب شد تا در عرض یک هفته نسبت به جمع آوری آن اقدام شود.

به گزارش عصر اولین ها، ایجاد برخی سرعتگیرهای کارشناسی نشده و فاقد ضوابط استاندارد در مسجدسلیمان موجب بروز تصادفات رانندگی زیادی طی یک هفته اخیر شده است. این موضوع موجب شد تا نسبت به جمع آوری آن اقدام شود. با این حال اجرای برخی طرح های کارشناسی نشده از این قبیل موجب می شود تا دیگر تصمیمات فنی و عمرانی شهرداری در حوزه شهری تحت الشعاع قرار گیرد.

از سوی دیگر اجرای مواردی همچون سرعت‌گیرها در سطح شهر که بصورت مستقیم با فعالیت شهروندان در ارتباط است بایستی به گونه ای باشدکه کمترین انتقاد را در پی داشته باشد. علاوه بر این سرعت‌گیرها باید به جا و در محل مناسب اجرا شوند و نظریه کارشناسی نیز در خصوص محل‌های اجرا سرعت‌گیرها اعمال شود تا کمترین آسیب ها و سوانح را شاهد باشیم. همچنین قبل و بعد از محل سرعتگیر نیز بایستی علائم راهنمایی و رانندگی نصب شود. افزون بر این مصوبه شورای ترافیک و دیگر موارد و استانداردها نیز در خصوص اجرای سرعتگیرها رعایت شود.