سرقت دوباره از اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان در سایه غفلت مسئولین
سرقت دوباره از اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان در سایه غفلت مسئولین

عصر اولین ها// اداره محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان طی روزهای اخیر بار دیگر مورد سرقت قرار گرفت تا عدم وجود تجهیزات امنیتی و حفاظتی اداره در سایه بی توجهی و غفلت مسئولین استانی و شهرستان بیش از هر زمان دیگری کانون توجه قرار گیرد. به گزارش عصر اولین ها، اداره محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان طی […]

عصر اولین ها// اداره محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان طی روزهای اخیر بار دیگر مورد سرقت قرار گرفت تا عدم وجود تجهیزات امنیتی و حفاظتی اداره در سایه بی توجهی و غفلت مسئولین استانی و شهرستان بیش از هر زمان دیگری کانون توجه قرار گیرد.

به گزارش عصر اولین ها، اداره محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان طی روزهای گذشته بار دیگر مورد سرقت قرار گرفت. این موضوع برای دومین طی پنج ماه اخیر رخ داده و به نظر می رسد پس از سرقت بار اول که شهریورماه صورت گرفت بی توجهی به مقوله حراست فیزیکی اداره مزبور و عدم وجود تجهیزات امنیتی موجب شده تا سارقان بار دیگر جرأت حضور در اداره و تعدی به اموال دولتی را پیدا نمایند. با این حال اگر چه پیگیری موضوع و دستگیری سارقین توسط عوامل انتظامی در دستور کار قرار گرفته اما با وقوع این موضوع انتظار می رفت تا مسئولین شهرستان و استان بیش از گذشته درصدد رفع مشکلات و نواقص موجود بر آیند.

آن گونه که مورد اشاره قرار گرفت موقعیت فعلی اداره حفاظت محیط زیست و ضعف تجهیزات امنیتی و امکانات حفاظتی موجب سرقت دوباره گردیده است. اداره کل حفاظت محیط زیست بعنوان یکی از عمده ترین مسئولین مرتبط با اداره شهرستان می توانست اقدامات و تدابیر پیشگیرانه را در این خصوص با پیگیری و تأمین تجهیزات مربوطه صورت دهد. علاوه بر این انتظار می رفت تا فرماندار شهرستان بعنوان نماینده عالی دولت پس از وقوع سرقت در سری اول تمهیدات ویژه ای برای عدم وقوع موضوع در ماههای آتی برنامه ریزی و عملی نماید.

افزون بر آن چه گفته شد نماینده مردم شهرستان در مجلس بعنوان ناظر بر عملکرد قوه مجریه می تواند ضمن رسیدگی ویژه به موضوع، مدیرکل محیط زیست بهمراه دیگر مسئولین استانی و شهرستان را مورد پرسش قرار دهد تا ضمن آسیب شناسی علل وقوع دوباره سرقت از اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان، اقدامات جهت تجهیز اداره به امکانات امنیتی و حفاظتی صورت پذیرد تا در آینده نزدیک شاهد وقوع مواردی از این قبیل نباشیم.