سرنوشت ساختمان پایانه مسافر بری شهرستان گتوند چه خواهد شد؟
سرنوشت ساختمان پایانه مسافر بری شهرستان گتوند چه خواهد شد؟

عصر اولین ها// سرنوشت ساختمان ترمینال شهرستان گتوند در ورودی شهر چند سالی است احداث شده و بدون استفاده باقی مانده، چه میشود. به گزارش عصر اولین ها ساختمانی که تا شهر فاصله زیادی داشته وبه دلیل نداشتن تاکسی شهری ،پیمایش مسافت اضافه ای برای شهروندان است و شاید دارای جانمایی درستی نبوده آیا این […]

عصر اولین ها// سرنوشت ساختمان ترمینال شهرستان گتوند در ورودی شهر چند سالی است احداث شده و بدون استفاده باقی مانده، چه میشود.

به گزارش عصر اولین ها ساختمانی که تا شهر فاصله زیادی داشته وبه دلیل نداشتن تاکسی شهری ،پیمایش مسافت اضافه ای برای شهروندان است و شاید دارای جانمایی درستی نبوده آیا این نتیجه کارهای مدیریتی بدون برنامه ریزی نیست که بر زمین می ماند.

با توجه بر اینکه بودجه زیادی صرف ساخت و ساز آن شده ،چرا بعد از گذشت چند سال بلا استفاده باقی مانده اینها همه مسائلی هستند که باعث عقب ماندگی شهر میشوند و نتیجه ای جز به زحمت انداختن شهروندان ندارد.
امیدواریم که شورای جدید شهر و عوامل شهرداری جهت رفاه همشهریان و تعیین تکلیف ترمینال شهر وارد عمل شوند و اقدامات لازم در این مورد صورت پذیرد.