سرپرستی شهرداری مسجدسلیمان غیرقانونی است
سرپرستی شهرداری مسجدسلیمان غیرقانونی است
عجیب اما واقعی؛ شهرداری مسجدسلیمان نه شهردار دارد نه سرپرست !؟

عصر اولین ها// علیرغم گذشت بیش از سه ماه از معرفی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان، این نهاد همچنان با سرپرست اداره می شود. این موضوع مغایر با تبصره ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. 

به گزارش عصر اولین ها، شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در دوره ششم از مردادماه ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد و تاکنون چهار شهردار و سه سرپرست از سوی آنان انتخاب شده است. با این حال تاکنون هیچ کدام از شهرداران منتخب نتوانسته اند از سوی مراجع ذیربط مورد تأیید و معرفی قرار بگیرند. از طرفی در تبصره ماده ۷۳ قانون فوق الاشاره تصریح شده است که « در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شـهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.» از این رو می توان گفت ادامه فعالیت سرپرست شهرداری غیرمنطبق با قانون مذکور است.

از سوی رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان دیماه گذشته در رابطه با انتقادات زیادی که این روزها از وضعیت خدمات شهری و حجم عظیم زباله های رها شده و عدم رسیدگی مناسب به وضعیت عمرانی شهرمی شود گفت: در این رابطه کتبا تذکراتی جدی به سرپرست شهرداری داده شد و از وی خواسته شد تا سریعا نسبت به بهبود چنین وضع ناخوشایند اقدام نماید زیرا برای ما قابل تحمل نیست در سطح محلات زباله رها گردد و چندین روز مخازن زباله پاکسازی نشود.

با این علیرغم مشکلات متعدد در حوزه خدمات رسانی شهرداری به شهروندان بویژه در حوزه پسماند تاکنون رییس شورای شهر نسبت به عملکرد چندماه اخیر شهرداری اظهارنظر ننموده است. علاوه بر این آن گونه که قبلاً نیز اشاره شد سرپرست شهرداری شرایط احراز تصدی سمت شهردار را ندارد. در جزء ۳ بند چ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر اشاره شده است. از این رو با توجه به سوابق کاری چهارمین شهردار منتخب، به نظر می رسد وی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را ندارد و از نظر شکلی صلاحیت وی منطبق با آیین نامه فوق الذکر نخواهد بود.

با تمام آن چه گفته شد بزودی نتیجه بررسی ها جهت تعیین تکلیف سرانجام شهردار منتخب نیز مشخص خواهد شد. با این حال از آنجایی که مدت قانونی سه ماه تصدی شهرداری با سرپرست خاتمه یافته و پاسخی روشن به بررسی صلاحیت شهردار منتخب نیز تاکنون اعلام نشده است می توان گفت شهرداری مسجدسلیمان نه شهردار دارد و نه سرپرست؛ از این انتظار می رود رئیس شورای شهر در خصوص تعیین تکلیف شهردار منتخب و همچنین معرفی سرپرست جدید با توجه به خاتمه دوره سرپرست قبلی توضیحات لازم را ارائه نماید.