سرپرست اداری و مالی شهرداری مسجدسلیمان منصوب شد
سرپرست اداری و مالی شهرداری مسجدسلیمان منصوب شد

شهر اولین ها// طی ابلاغی توسط قاسمی شهردار مسجدسلیمان محمد زراسوندی علی پور به سمت سرپرست اداری و مالی شهرداری مسجدسلیمان منصوب شد. به گزارش شهر اولین ها، در بخشی از شرح وظایف ایشان مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی ، نظم و انظباط اداری ، مالی ، درآمدهای شهرداری و پاسخگویی به مراجعین و ایجاد تعامل و […]

شهر اولین ها// طی ابلاغی توسط قاسمی شهردار مسجدسلیمان محمد زراسوندی علی پور به سمت سرپرست اداری و مالی شهرداری مسجدسلیمان منصوب شد.
به گزارش شهر اولین ها، در بخشی از شرح وظایف ایشان مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی ، نظم و انظباط اداری ، مالی ، درآمدهای شهرداری و پاسخگویی به مراجعین و ایجاد تعامل و هماهنگی بین شهرداری با سایر ارگانها و ادارات جهت تسریع در خدمات رسانی به شهروندان و تحول در ساختار مجموعه سازمان شهرداری اشاره گردیده است .
شایان ذکر است نامبرده از کارکنان رسمی شهرداری و دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، منتخب ۱۱۰ جوان برگزیده کشور بمناسبت سال امام علی (ع) از طرف سازمان ملی جوانان و بیش از ۱۲ سال سابقه اجرایی و مدیریتی شامل مسئولیت ادارات میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری / تعاون / صندوق مهر امام رضا (ع) شهرستانهای مسجدسلیمان و اندیکا و اولین مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان را در کارنامه خود دارد .