شهر اولین ها// سرپرست تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان جهت حضور در رقابتهای فصل آتی لیگ دسته اول مشخص گردید. پس از کناره گیری حسین فرجی از سرپرستی تیم نفت بیژن دانش بعنوان سرپرست جدید نفتی ها معرفی شد. به گزارش شهر اولین ها،بیژن دانش از پیشکسوتان ورزشی مسجدسلیمان و از پرسنل شرکت بهره برداری نفت […]

شهر اولین ها// سرپرست تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان جهت حضور در رقابتهای فصل آتی لیگ دسته اول مشخص گردید. پس از کناره گیری حسین فرجی از سرپرستی تیم نفت بیژن دانش بعنوان سرپرست جدید نفتی ها معرفی شد.

به گزارش شهر اولین ها،بیژن دانش از پیشکسوتان ورزشی مسجدسلیمان و از پرسنل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به عنوان سرپرست جدید نفت معرفی شد.در سوابق ورزشی بیژن دانش سرپرستی تیم نفت مسجدسلیمان، سرپرستی تیم فوتبال نفتون، سابقه بازی در تیم های فوتبال افسر، خلیج فارس،قدس و بعثت مسجدسلیمان و… به چشم می خورد.

IMG_1298